Zrazok

Зразки юридичних документів

2013-03-23 23:40:34
Автор: Іван

Договір про рекламу товарів (робіт, послуг)

___ "___"___ року ___, (вказати найменування сторони) надалі іменується "Рекламодавець", в особі ___ ___, (вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові) що діє на підставі ___, (вказати: статуту, довіреності, положення тощо) з одного боку, та ___, (вказати найменування сторони) надалі іменується

2013-03-23 23:40:34
Автор: Іван

Зразковий договір на створення (передання) науково-технічної продукції

При завершенні робіт виконавець надає замовникові акт здавання-прийняття науково-технічної продукції з додат ком до нього: комплекту наукової, технічної і іншої документації, перед баченої технічним завданням і умовами договору; ПРОТОКОЛУ комісії з прийняття дослідних (партій) нової техніки

2013-03-23 23:40:33
Автор: Іван

Договір на транспортне обслуговування

___ (назва підприємства, організації, установи) (надалі іменується "Замовник") в особі ___ ___, (посада, прізвище, ім'я, по батькові) що діє на підставі ___, з одного боку, та ___ (назва підприємства, організації, установи) (надалі іменується "Виконавець") в особі ___ ___, (посада, прізвище, ім'я

2013-03-23 23:40:31
Автор: Іван

Договір будівельного підряду

Під непереборною силою у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій

2013-03-23 23:40:31
Автор: Іван

Договір на проведення оцінки групи інвентарних об’єктів

Строк виконання робіт 10 (десять) календарних днів від дати підписання цього договору; другий етап - доопрацювання результатів незалежної оцінки з метою приведення звіту у відповідність до нормативно-правових актів з оцінки майна у разі виявлення відхилення від зазначених актів, а також у разі
>