Zrazok

Зразки юридичних документів

2013-03-23 23:39:35
Автор: Іван

Договір оренди кімнати для офісу

2.1 цього Договору; - своєчасно здійснювати орендні платежі; - самостійно і за власний рахунок здійснювати поточний ремонт приміщення, що орендується, протягом строку орендного користування; - не здійснювати без письмової згоди Орендодавця перебудову, добудову та перепланування приміщення, що

2013-03-23 23:39:35
Автор: Іван

Договір на надання телекомунікаційних послуг

Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором, якщо вказане невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор - пожежа, повінь, землетрус чи інші стихійні лиха, міжнародні санкції, воєнні дії, прийняття уповноваженими

2013-03-23 23:39:34
Автор: Іван

Договір фінансового лізингу

Всі ризики та витрати, пов'язані з відправкою, покладаються на Лізингоодержувача; 17.5.6) якщо, незважаючи на викладені умови, Лізингоодержувач не виконає відправку Техніки, то Лізингодавець набуває права користування Технікою і може здійснити її перевезення на власний розсуд за рахунок

2013-03-23 23:39:33
Автор: Іван

Договір про технічний нагляд

Не допускать проведения и приёма выполненных строительных работ с нарушением требований согласованной и утверждённой проектной документации, строительных норм, правил, стандартов и технических условий, стройгенплана, паспорта фасадов, использования недоброкачественных строительных материалов

2013-03-23 23:39:32
Автор: Іван

Договір комісії

Права і обов'язки Комісіонера 1.Комісіонер зобов'язується: а) вивчити ринок з метою пошуку Покупця, який бажає придбати Вироби на умовах, визначених у цьому договорі; б) повідомляти Комітенту на його вимогу всі відомості про хід виконання цього договору; в) за необхідності залучати представників

2013-03-23 23:39:32
Автор: Іван

Договір про припинення зобов'язання передачею відступного

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ___ (надалі - КРЕДИТОР), зареєстроване ___ районною у місті ___ державною адміністрацією ___ року за реєстраційним номером ___, ідентифікаційний номер за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України ___, місцезнаходження якого: місто ___, вулиця ___, ___, в

2013-03-23 23:39:31
Автор: Іван

Типовий договір оренди державного майна

___ (дата підписання) ___ (у подальшому іменований "Орендодавець") (повна назва Орендодавця) в особі ___, (посада, прізвище, ім’я та по батькові) що діє на підставі ___, з одного боку, (назва документа, № наказу) та ___ (в подальшому (повна назва фізичної або юридичної особи) іменований "Орендар") в

2013-03-23 23:39:31
Автор: Іван

Договір на проведення аудиту

Аудиторська фірма ___, (назва) (далі - Виконавець), в особі ___, яка здійснює свою діяльність на підставі ліцензії серії ___ N ___, чинної до "___" ___ ___ р., з одного боку, та ___, (далі - Замовник) в особі ___, яка діє на підставі ___, з іншого боку, уклали цей Договір з наступних питань

2013-03-23 23:39:30
Автор: Іван

Договір на участь у ярмарку

Надає для продажу на ярмарку товари відповідно з доданим до цього договору переліком, який є невід'ємною частиною цього договору, в якому зазначаються кількість, розгорнутий асортимент і первісна ціна товарів, пропонованих до продажу

2013-03-23 23:39:29
Автор: Іван

Договір про надання послуг підключення та доступу до мережі Інтернет

ОСОБИСТІ ДАННІ АБОНЕНТА АБОНЕНТ: (прізвище) (ім'я) (по-батькові) ПАСПОРТ: (серія) (номер) (ким виданий) (дата видачі) АДРЕСА (прописка/реєстрація) : (країна) (місто) (поштовий індекс) (вулиця) (будинок) (під’їзд) (поверх) (№ квартири) АДРЕСА (фактичного надання послуги) : (країна) (місто) (поштовий
>