Zrazok

Зразки юридичних документів

2013-03-23 23:39:29
Автор: Іван

Додаткова угода про делькредере до договору комісії

Комісіонер приймає на себе зобов'язання відповідати перед Комітентом за виконання Стороною 1 обов'язку щодо сплати вартості реалізованої Комісіонером ___ Комітента, відповідно до Договору ___ № ___ від ___ р., укладеним між Комісіонером та Стороною 1 на виконання Договору комісії № ___ від ___ р., у

2013-03-23 23:39:28
Автор: Іван

Договір на абонентне обслуговування

Виставляти Замовнику рахунки: 2.1.5.1 за разові послуги згідно з даним Договором - на момент підписання Договору; 2.1.5.2 за послуги, що надаються в першому місяці після підписання даного Договору - на момент підписання Договору; 2.1.5.3 за послуги, що надаються у другому місяці - до 5 (п'ятого)

2013-03-23 23:39:27
Автор: Іван

Договір про надання завдатку

___, (надалі іменується "Боржник") в особі ___, що діє на підставі ___, з однієї сторони, та ___, (надалі іменується "Кредитор") в особі ___, що діє на підставі ___, з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір про надання завдатку (надалі

2013-03-23 23:39:27
Автор: Іван

Договір позики

Прізвище, ім'я, по батькові ___, громадянин України, паспорт: серія ___ N ___, виданий ___ місце проживання___, (повна поштова адреса) який іменується даліПозикодавець, і Прізвище, ім'я, по батькові ___, громадянин України, паспорт: серія ___ N ___, виданий ___ місце проживання___, (повна поштова

2013-03-23 23:39:26
Автор: Іван

Договір доручення

Повірений зобов'язаний: - повідомляти довірителеві на його вимогу всі відомості про хід виконання доручення; - після виконання доручення або в разі припинення договору доручення до виконання негайно повернути довірителеві довіреність, строк чинності якої не сплив, і надати звіт із залученням

2013-03-23 23:39:25
Автор: Іван

Договір дарування квартири

Дарувальник цим підтверджує, що квартира на момент укладання цього Договору належить йому на праві приватної власності на підставі ___, яке зареєстроване у ___ ___ року, а також те, що квартира не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення

2013-03-23 23:39:24
Автор: Іван

Договір на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування

___ обласна державна адміністрація (далі - Замовник) в особі голови облдержадміністрації ___, що діє на підставі ___, з однієї сторони, та ___ (найменування юридичної або фізичної особи) (далі - Перевізник) в особі ___, що діє на підставі ___ з іншої сторони (далі - сторони), відповідно до протоколу

2013-03-23 23:39:23
Автор: Іван

Договір оренди легкового автомобіля у приватної особи

ОРЕНДАР зобов'язується: - використовувати автомобіль, що орендується, виключно за його цільовим призначенням у відповідності до п.2 Даного Договору; - своєчасно здійснювати орендні платежі; - фінансувати профілактичне обслуговування та поточний ремонт ав- томобіля, що орендується; - фінансувати

2013-03-23 23:39:23
Автор: Іван

Договір про розробку проектної документації

Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними

2013-03-23 23:39:22
Автор: Іван

Договір про поділ спільного сумісного майна, набутого за час шлюбу

Попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства щодо недійсності угод, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам'яті, діючи вільно без будь-якого примусу як фізичного, так і психічного, з однієї сторони - ___, народився в місті ___, ___ року, ідентифікаційний номер за Державним
>