Zrazok

Зразки юридичних документів

2013-03-23 23:39:22
Автор: Іван

Додаткова угода про розірвання Договору

___, (надалі іменується "Замовник") в особі ___, що діє на підставі ___, з однієї сторони, та ___, (надалі іменується "Виконавець") в особі ___, що діє на підставі ___, з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") відповідно до ст

2013-03-23 23:39:21
Автор: Іван

Договір на забезпечення надання послуг з обслуговування багатоквартирного будинку

Перелік робіт, здійснюваних при проведенні технічних оглядів або за заявкою: а) усунення незначних несправностей в системах водопроводу і каналізації (усунення течі в трубопроводах, приладах та арматурі; огляд, очищення і заміна регулюючих кранів вентилів, засувок, очищення від накипу запірної

2013-03-23 23:39:20
Автор: Іван

Договір про поділ винагороди

Примірник цього договору зберігається в справах ___ нотаріальної контори, і по одному примірнику видається учасникам договору

2013-03-23 23:39:18
Автор: Іван

Угода про виконання разової роботи

___ (назва підприємства, організації, установи) (надалі іменується "Замовник") в особі ___ ___, (посада, прізвище, ім'я, по батькові) що діє на підставі ___, з одного боку, та ___, (прізвище, ім'я, по батькові) що проживає за адресою___, (повна адреса) паспорт серії ___ виданий ___ (надалі

2013-03-23 23:39:18
Автор: Іван

Договір оренди автомобіля

Орендна плата сплачується Орендарем щомісячно (поквартально) готівкою через касу Орендаря (або в безготівковому порядку на розрахунковий рахунок (особовий рахунок в установі Ощадбанку) Орендодавця) не пізніше ___ числа кожного місяця (квартала)

2013-03-23 23:39:17
Автор: Іван

Установчий договір про створення асоціації

Ін.Третя модель: а) члени асоціації виконують певні відрахування як у виг ляді грошових сум, так і у вигляді лімітів, фондів, які переда ються асоціації для виробничої або іншої діяльності, що при носить прибуток, частину якого асоціація залишає у своєму розпорядженні, а частину виплачує членові

2013-03-23 23:39:17
Автор: Іван

Замовлення – договір на виготовлення, доставку та монтаж вікон та дверей

Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань згідно Договору, якщо це невиконання сталося внаслідок настання обставин непереборної сили, а саме: пожежа, повінь, землетрус, військові дії, блокада, страйк, адміністративні акти державних органів, рішення

2013-03-23 23:39:16
Автор: Іван

Договір позики (співробітнику підприємства)

У разі звільнення з роботи Позичальника строк повернення позики вважається таким, що настав та виконуються такі безумовні дії: 3.3.1.Непогашена сума позики вважається додатковим благом у грошовій формі, одержаним Позичальником від Позикодавця, з одночасним скасуванням заборгованості Позичальника

2013-03-23 23:39:16
Автор: Іван

Типовий договір на утримання житлових будинків і прибудинкових територій

Замовник зобов'язується: - забезпечити Виконавця технічною та проектно-кошторисною документацією на будівлі та споруди, які віднесені до житлового фонду; - передати в оренду Виконавцю відповідно до акта приймання-передачі виробничі та складські приміщення, техніку, устаткування та обладнання; -

2013-03-23 23:39:15
Автор: Іван

Примірний договір про надання безробітному безпроцентної позики для зайняття підприємницькою діяльністю

Громадянин ___ зобов'язується: а) зайнятись підприємницькою діяльністю ___; б) подати Центру згідно з пунктом 10 Положення про порядок надання безпроцентної позики безробітним для зайняття підприємницькою діяльністю необхідні для отримання безпроцентної позики документи; в) наступного дня після
>