Zrazok

Зразки юридичних документів

2013-03-23 23:39:15
Автор: Іван

Зразковий договір купівлі-продажу (акцій з розстроченням платежів)

Зразковий договір купівлі-продажу (акцій з розстроченням платежів) ___ (назва підприємства) ___ (місце укладення Договору) ___ (число, місяць, рік - літерами) ___ (назва та місцезнаходження органу приватизації) в особі ___, що діє на підставі ___, надалі - Продавець, та

2013-03-23 23:39:14
Автор: Іван

Договір на підтримку сайту (супровід сайту, оновлення сайту і розвиток сайту)

Негайно повідомити Замовнику і до отримання від нього вказівок призупинити роботи при виявленні: - невідповідності наданих Замовником вихідних даних, необхідних для нормальної працездатності Сайту, невірності код доступу, непридатності або недоброякісності наданої інформації або іншої технічної

2013-03-23 23:39:13
Автор: Іван

Попередній договір

У випадку безпідставної відмови однієї із СТОРІН від укладання договору за п.4 Даного Договору або вчинення дій, у результаті яких укладання вищезазначеного договору стає неможливим, винна СТОРОНА несе відповідальність у порядку і на умовах, передбачених чинним цивільним законодавством

2013-03-23 23:39:13
Автор: Іван

Договір оренди квартири у приватної особи

ОРЕНДАР зобов'язується: - використовувати приміщення, що орендуються, виключно за їх цільовим призначенням у відповідності до п.2 Даного Договору; - своєчасно здійснювати орендні платежі; - утримувати приміщення, що орендуються, в охайності та справ- ності; - дбайливо ставитися до майна, що

2013-03-23 23:39:12
Автор: Іван

Договір оренди транспортного засобу у фізичної особи

1.1 цього Договору; - своєчасно і в повному розмірі вносити орендну плату; - підтримувати автомобіль в технічно справному стані, за свій рахунок проводити його поточний та капітальний ремонт та нести затрати на його експлуатацію; - після закінчення строку дії цього Договору або після його

2013-03-23 23:39:11
Автор: Іван

Договір на проведення оцінки цілісного майнового комплексу

Строк виконання робіт становить календарних днів від дати підписання цього договору, але не пізніше ніж за 15 календарних днів до кінцевої дати завершення дійсності оцінки та затвердження її результатів; другий етап o доопрацювання результатів незалежної оцінки з метою приведення звіту у

2013-03-23 23:39:10
Автор: Іван

Типовий договір на обслуговування комерційним банком довірчого товариства

Товариство згідно з умовами Договору передає, а Банк приймає на зберігання такі види майна: ___ (грошові кошти, цінні папери, документи, що засвідчують право власності довірителів) Передача майна на зберігання до Банку провадиться на підставі підписаних сторонами актів прийому-передачі, які повинні

2013-03-23 23:39:10
Автор: Іван

Договір оренди автотранспортного засобу

Орендодавець згідно з цим договором зобов’язується: надати Орендарю в тимчасове користування автомобіль марки___, двигун № ___, кузов № ___, державний номерний знак ___, свідоцтво про регістрацію ___, видане ___, який має право розпоряджатись на підставі вищенаведеного Свідоцтва: 1.1

2013-03-23 23:39:09
Автор: Іван

Договір про надання послуг буксирування судна

Виконавець зобов'язаний: - за письмовим завданням Замовника особисто надавати останньому визначені цим Договором послуги в строк не пізніше ___ днів з дня отримання завдання; - забезпечувати якість наданих послуг відповідно до вимог, які узгоджені Виконавцем із Замовником (або згідно із вимогами

2013-03-23 23:39:09
Автор: Іван

Договір на виконання проектних і розвідувальних робіт

ЗАМОВНИК за цим Договором зобов'язаний: - надати ПІДРЯДЧИКУ необхідні для проектування вихідні дані за 15 днів до початку робіт; - протягом п'яти календарних днів з дня набуття чинності цим Договором визначити свого відповідального представника і повідомити про це ПІДРЯДЧИКА; - у разі потреби надати
>