Zrazok

Зразки юридичних документів

2013-03-23 23:39:08
Автор: Іван

Договір складського зберігання

Товарний склад ___, (повна назва господарюючого суб'єкта) в особі його керівника ___, (посада, прізвище, ім'я та по батькові) діючого на підставі ___, далі -"Зберігач", з одного боку, і, з другого боку, підприємство___, (повна назва господарюючого суб'єкта) в особі керівника ___, (прізвище, ім'я та

2013-03-23 23:39:07
Автор: Іван

Договір про спільну діяльність

Сторона-2, виконує всі необхідні юридичні дії і акти для досягнення поставленої за договором цілі, зокрема реєструє цей Договір в податковому органі; відчиняє окремий поточний рахунок в банку, через який здійснює всі фінансові операції по спільній діяльності; веде окремий податковий і бухгалтерський

2013-03-23 23:39:07
Автор: Іван

Договір поставки торгівельного обладнання

ПП "___", надалі – "Постачальник", в особі директора ___, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та ТОВ "___", надалі – "Покупець", в особі директора ___, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, разом надалі за текстом – "Сторони", уклали даний Договір про

2013-03-23 23:39:06
Автор: Іван

Договір про маркетингове обслуговування (просування торгової марки товарів)

Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній згідно цього Договору мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або телеграфом, факсом з одночасним повідомлення про отримання, або доставлені особисто за

2013-03-23 23:39:06
Автор: Іван

Договір підряду з будівництва будинку (монтаж фундаменту та будинку на фундаменту)

У випадку не оплати або не своєчасно проведеної оплати робіт Замовником, Підрядник залишає за собою право розірвати цей договір в односторонньому порядку з актування виконаних робіт з фактично понесених витрат з подальшою їх компенсацією Замовником, зі стягненням з Замовника штрафу в розмірі 0,1%

2013-03-23 23:39:05
Автор: Іван

Договір на інформаційно-довідкове обслуговування

___ (назва підприємства, установи, організації, кооперативу) назване у педальному "Виконавець" в особі ___, що діє на підставі ___, з одного боку, і ___ (назва підприємства, установи, організації, кооперативу) названого у подальшому "Замовник", в особі ___, що діє на підставі ___, з другого

2013-03-23 23:39:04
Автор: Іван

Шлюбний договір (укладений до реєстрації шлюбу)

Ми, громадяни України, ___ (ідентифікаційний номер ___, паспорт серії ___ № ___, виданий ___), який мешкає за адресою: ___, та ___ (ідентифікаційний номер ___, паспорт серії ___ № ___, виданий ___), який мешкає за адресою: ___, надалі "СТОРОНИ", у присутності свідків: ___, який мешкає за адресою:

2013-03-23 23:39:04
Автор: Іван

Договір про надання туристичних послуг

Інформацію щодо набору сплачених послуг і послуг, які є додатковими і вимагають додаткової оплати (наприклад, за користування баром в готельному номері справляється додаткова плата; користування телефоном не входить в оплату за проживання; окремі канали телемовлення є приватними – їх

2013-03-23 23:39:03
Автор: Іван

Договір на пошукову оптимізацію сайту (SEO)

Негайно повідомити Замовнику і до отримання від нього вказівок призупинити роботи при виявленні: - невідповідності наданих Замовником вихідних даних, необхідних для нормальної працездатності Сайту, невірності код доступу, непридатності або недоброякісності наданої інформації або іншої технічної

2013-03-23 23:39:03
Автор: Іван

Угода про соціальне економічне партнерство

___ сільська рада, в особі ___, діючого на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування", далі – Сільстка Рада, з одного боку та ТОВ "___" в особі директора ___, діючого на підставі ___, з іншого боку, далі - Товариство уклали цю Угоду про наступне: 1
>