Zrazok

Зразки юридичних документів

2013-03-23 23:39:02
Автор: Іван

Нотаріально засвідчений договір купівлі-продажу нежитлових приміщень

"Продавець" гарантує, що нежитлові приміщення, які є предметом цього договору, на момент його укладання нікому іншому не продані, не подаровані, в оренду (найм) та як внесок до статутного фонду не передані, не відчужені іншим способом, не заставлені, під податковою заставою, в спорі і під забороною

2013-03-23 23:39:01
Автор: Іван

Договір про інформаційно-довідкове обслуговування

___ (назва підприємства, організації, установи) (надалі іменується "Замовник") в особі ___ ___, (посада, прізвище, ім'я, по батькові) що діє на підставі ___, з одного боку, та ___ (назва підприємства, організації, установи) (надалі іменується "Виконавець") в особі ___ ___, (посада, прізвище, ім'я

2013-03-23 23:39:01
Автор: Іван

Договір оренди нежитлового приміщення

___, в особі генерального директора ___, який діє на підставі статуту, (надалі - ОРЕНДАР), попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства України щодо недійсності правочинів, перебуваючи при здоровому розумі, ясній пам'яті та діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій та правові

2013-03-23 23:39:00
Автор: Іван

Договір на розроблення наукової, науково-технічної продукції (НТП)

ЗАМОВНИК: ПП "___" (Ліцензія на будівельні та проектні роботи___), яке є платником податку на прибуток на загальних підставах, в особі директора ___, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та ВИКОНАВЕЦЬ: ТОВ "___",яке є платником податку на прибуток на загальних підставах, в особі директора

2013-03-23 23:38:59
Автор: Іван

Договір на технічне обслуговування комп'ютерної техніки

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН ДОДАТОК №1 до договору на технічне обслуговування комп'ютерної техніки Виконавець:___ Замовник:___ склали цей додаток про наступне: Перелік комп'ютерного обладнання: № Найменування техніки Місце знаходження Тип Стан 1 Сервер/1С Бухгалтерія

2013-03-23 23:38:58
Автор: Іван

Договір на право користування службовою житловою площею (договір суборенди)

"Користувач" зобов'язується: а) використовувати надане йому службове приміщення та його обладнання за прямим призначенням, дбайливо ставитися і утримувати його в належному стані; б) своєчасно вносити орендну плату за користування службовою житловою площею в установленому порядку в розмірі

2013-03-23 23:38:57
Автор: Іван

Договір страхування майна

СТРАХУВАЛЬНИК зобов'язується: а) заплатити СТРАХУВАЧЕВІ в ___ строк від дня підписання Даного Договору обумовлений страховий платіж; б) повідомити СТРАХУВАЧЕВІ негайно про всі обставини, що вплива- ють на ступінь ризику настання страхового випадку (зміни у належ- ності майна, тобто здача в оренду

2013-03-23 23:38:57
Автор: Іван

Договір оренди складу

Вартість поліпшення Об'єкту оренди, вироблених Орендарем за рахунок власних коштів, за згодою Орендодавця і які не можуть бути відокремлені від Об'єкта оренди без нанесення збитку об'єкту, зараховується в рахунок плати за користування Об'єктом оренди на умовах і в порядку, передбачених цим Договором

2013-03-23 23:38:56
Автор: Іван

Договір надання послуг з миття автомобілів

Товариство з обмеженою відповідальністю "___" (далі - Виконавець) в особі директора ___, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю "___" (далі - Замовник), в особі директора ___, який діє на підставі повноважень наданих Статуту, з другої сторони, які

2013-03-23 23:38:56
Автор: Іван

Договір оренди-найму транспортного засобу

___, яке далі іменується Орендодавець, в особі ___, діючого на підставі ___, з одного боку, і яке далі іменується Орендар, в особі ___, діючого на підставі ___, з другого боку, уклали даний договір про наступне
>