Zrazok

Зразки юридичних документів

2013-03-23 23:38:50
Автор: Іван

Договір надання послуг по збиранню меблів

ЗАМОВНИК:ПП "___", в особі директора ___, є платником податку на прибуток на загальних підставах, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та ВИКОНАВЕЦЬ:ТОВ "___", в особі директора ___, є платником податку на прибуток на загальних підставах, та діє на підставі Статуту, з другої сторони, в

2013-03-23 23:38:48
Автор: Іван

Договір на технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів

Замовник: ___, яке має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, передбачених Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств", в особі ___, що діє на підставі ___, з одного боку, та Виконавець: ___, яке має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, передбачених

2013-03-23 23:38:48
Автор: Іван

Договір підряду (типова форма)

Отказаться от исполнения договора в любое время до сдачи ему результата Работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора

2013-03-23 23:38:47
Автор: Іван

Угода про заміну договору (НОВАЦІЯ)

ЗАМОВНИК: ___, в особі ___, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і ВИКОНАВЕЦЬ: ___, в особі ___, що діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали Дану Угоду про наступне: 1

2013-03-23 23:38:47
Автор: Іван

Договір про надання брокерського обслуговування

___ (назва підприємства, організації, установи) (надалі іменується "Брокер") в особі ___ ___, (посада, прізвище, ім'я, по батькові) що діє на підставі ___, з одного боку, та ___ (назва підприємства, організації, установи) (надалі іменується "Клієнт") в особі ___ ___, (посада, прізвище, ім'я, по

2013-03-23 23:38:46
Автор: Іван

Типовий договір найму житла в будинках державного і комунального житлового фонду

Вимагати в судовому порядку виселення наймача, членів його сім`ї або інших осіб, які проживають разом з ним, без надання іншого житла, якщо вони систематично псують чи руйнують приміщення або використовують його не за призначенням, або створюють неможливі умови для спільного проживання з ними інших

2013-03-23 23:38:46
Автор: Іван

Договір представництва

2.2.У вiдповiдностi з цiлями Ділер здiйснює такi функцii: 1/ безпосередньо працює по всiм напрямам дiяльностi, передбаченими цим Договором ; 2/ збирає, обробляє та передає керiвництву Товариства iнформацiю, необхiдну для досягнення мети, зазначеної цим Договором ; 3/ розповсюджує iнформацiю про

2013-03-23 23:38:45
Автор: Іван

Договір підряду на будівництво стрічкового фундаменту

Підрядник зобов'язаний своєчасно попередити Замовника: 1) про недоброякісність або непридатність матеріалу, отриманого від Замовника; 2) про те, що дотримання вказівок Замовника загрожує придатності або міцності виконуваної роботи; 3) про наявність інших, не залежних від Підрядника, обставин, які

2013-03-23 23:38:45
Автор: Іван

Договір консигнації (реалізації товарів)

Консигнатор зобов'язується: - вжити всіх необхідних заходів для безперешкодної поставки товарів покупцям відповідно діючим правилам торгівлі; - здійснювати приймання товарів Консигнанта та забезпечити повне збереження товарів та їх якості на своєму складі; - щомісячно до 30 числа надавати

2013-03-23 23:38:44
Автор: Іван

Договір на проведення оцінки пакета акцій

Суб’єкт оціночної діяльності зобов’язаний протягом ___ (кількість днів відповідає строку виконання робіт) - денного строку від дня отримання авансу надати Замовнику акт виконаних робіт на суму попередньої оплати (авансу) у разі, якщо до цього не було підписано акта приймання-передавання робіт з
>