Zrazok

Зразки юридичних документів

2013-03-23 23:40:27
Автор: Іван

Договір на надання стоянки для автомобіля

З відміткою особи, що здійснює пропуск автомобілів на територію, що охороняється, на бланку узгодженої сторонами форми часу перебування автомобіля на стоянці, що охороняється "Виконавця" і підписи зазначеної особи; - за весь час знаходження автомобіля на стоянці, що охороняється "Виконавця" останній

2013-03-23 23:40:27
Автор: Іван

Договір на переробку давальницької сировини

5.3.Пункт здачі-приймання ___ ___ 5.4.Доставка готової продукції здійснюється ___ (Замовником або Виконавцем) за рахунок ___ у такому порядку ___ 5.5.У термін ___ після підписання акта здачі-приймання Виконавець зобов’язаний надати Замовникові звіт про використання сировини, дані про відходи

2013-03-23 23:40:26
Автор: Іван

Договір на виконання науково-технічної роботи

6.1.Сторони погодились, що у випадку виникнення форс-мажорних обставин (дій непереборної сили, яка не залежить від волі Сторін, контролювати чи запобігти виникненню яких, використовуючи розумні засоби застереження, вони не змогли), а саме: війни, військових дій, блокади, пожеж, землетрусів, повені

2013-03-23 23:40:26
Автор: Іван

Кредитний договір про надання відновлюваної відкличної кредитної лінії в національній валюті

ГАРАНТІЇ ПОЗИЧАЛЬНИК цим засвідчує і гарантує, що: ПОЗИЧАЛЬНИК є юридичною особою, яка належним чином створена та існує за законодавством України і має необхідну правоздатність для укладання та виконання умов цього Договору; укладання та виконання положень цього Договору ПОЗИЧАЛЬНИКОМ отримало

2013-03-23 23:40:24
Автор: Іван

Договір надання юридичних послуг з питань, пов’язаних з ДТП (з актом виконаних робіт)

Код ___, диплом про отримання повної вищої освіти за спеціальністю "Правознавство" ___ № ___) (надалі іменується "Виконавець") з другого боку, склали цей акт про наступне: Виконавець повністю надав, а Замовник прийняв послуги, передбачені договоромнадання юридичних послуг від ___р., а саме: -

2013-03-23 23:40:24
Автор: Іван

Договір про надання поворотної фінансової допомоги

Товариство з обмеженою відповідальністю"___", юридична особа, що створена та існує відповідно до законодавства України і має наступну юридичну адресу: ___, що є платником податку на прибуток на загальних підставах, іменований надалі "Позичальник", в особі генерального директора ___, громадянина

2013-03-23 23:40:23
Автор: Іван

Договір надання послуг з технічного огляду та ремонту автомобілів

Приватне підприємство "___", яке є платником податку на прибуток на загальних підставах, в особі директора ___, який діє на підставі статуту, що іменується надалі - "Замовник", та Товариство з обмеженою відповідальністю "___", яке є платником податку на прибуток на загальних підставах, в особі ___

2013-03-23 23:40:23
Автор: Іван

Договір про участь у вихованні батька, який проживає окремо від дитини

Ми, громадяни Іванов Іван Іванович ідентифікаційний номер №___, паспорт серія ___ номер ___, виданий ___, ___ року, що мешкає за адресою: ___, який народився ___ року та Іванова Ірина Петрівна ідентифікаційний номер № ___, паспорт серія ___ номер ___, виданий ___, ___ року, яка мешкає за адресою:

2013-03-23 23:40:22
Автор: Іван

Договір про відчуження частки в статутному капіталі товариства

ПРОДАВЕЦЬ: ___, що є учасником ТОВ "___", в особі директора ___, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і ПОКУПЕЦЬ: ___, в особі директора ___, що діє на підставі Статуту, з іншого боку, на підставі Протоколу Загальних Зборів ТОВ про погодження відчуження частки № ___ від ___ р

2013-03-23 23:40:22
Автор: Іван

Установчий договір закритого акціонерного товариства

До компетенції Зборів належить: а) затвердження основних напрямків діяльності Товариства і затвердження планів та звітів про їх виконання; б) затвердження річних результатів діяльності Товариства, вклю чаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії, порядку
>