Zrazok

Зразки юридичних документів

2013-03-23 23:38:26
Автор: Іван

Договір про технічний нагляд за виконанням будівельних робіт

Не допускати проведення й прийому виконаних будівельних робіт з порушенням вимог погодженої й затвердженої проектної документації, будівельних норм, правил, стандартів і технічних умов, будгенплану, паспорта фасадів, використання недоброякісних будівельних матеріалів, конструкцій, виробів, уведення

2013-03-23 23:38:25
Автор: Іван

Договір купівлі-продажу земельної ділянки

Після набуття права власності на земельну ділянку, що є предметом цього Договору, Покупець зобов'язується: - забезпечувати використання земельної ділянки за цільовим призначенням; - додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля; - своєчасно сплачувати земельний податок; - не порушувати прав

2013-03-23 23:38:25
Автор: Іван

Договір поставки оптової партії товарів

Під непереборною силою у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій

2013-03-23 23:38:24
Автор: Іван

Типовий договір оренди землі

На земельній ділянці знаходяться об`єкти нерухомого майна ___ ___ (перелік, характеристика і стан будинків, будівель, споруд та інших об`єктів) а також інші об`єкти інфраструктури ___ (перелік, характеристика і стан лінійних споруд, інших об`єктів інфраструктури, ___ у тому числі доріг, майданчиків

2013-03-23 23:38:23
Автор: Іван

Договір перевезення вантажу автомобільним транспортом

Товариство з обмеженою відповідальністю "___", надалі-Замовник в особі Генерального директора ___, діючого на підставі Статуту з одного боку і Суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа ___, надалі - Перевізник, діючий на підставі свідоцтва про державну реєстрацію від ___ року, номер запису

2013-03-23 23:38:23
Автор: Іван

Договір про передання майнових прав інтелектуальної власності

Під Твором у цьому Договорі розуміється створений творчою працею Автора наступний об'єкт авторського права (зазначити один із наведених нижче об'єктів або інший об'єкт авторського права) : - стаття, брошура, оповідання, повість, роман на тему: ___; під назвою ___; - аналітичний огляд, фактографічна

2013-03-23 23:38:22
Автор: Іван

Договір про комерційну експлуатацію бази (баз даних)

У відповідності з предметом цього Договору Виробник: - Надає вихідну інформацію для завантаження БД на хост-ЕОМ Служби в електронній формі згідно з регламентом, визначеним у додатку 2 до цього Договору; - Надає нову інформацію для актуалізації БД відповідно до регламенту, визначеним у додатку 2 до

2013-03-23 23:38:21
Автор: Іван

Договір суброгації

___ (назва підприємства, організації, установи) (надалі іменується "Кредитор") в особі ___ ___, (посада, прізвище, ім'я, по батькові) що діє на підставі ___, з одного боку, та ___ (назва підприємства, організації, установи) (надалі іменується "Суброгант") в особі ___ ___, (посада, прізвище, ім'я, по

2013-03-23 23:38:20
Автор: Іван

Договір про наміри щодо співпраці

Сторони зобов’язуються при виконанні Договору не зводити співробітництво лише до дотримання вимог, що містяться в Договорі, підтримувати ділові контакти та вживати всіх необхідних заходів для забезпечення ефективності їх зв’язків

2013-03-23 23:38:20
Автор: Іван

Договір управління рухомим майном

Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними
>