Zrazok

Зразки юридичних документів

2013-03-23 23:38:12
Автор: Іван

Договір позики (з фізичною особою)

___, що проживає за адресою: ___, (надалі іменується "Позикодавець"), з однієї сторони, та ___, що проживає за адресою: ___, (надалі іменується "Позичальник"), з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір позики (надалі іменується

2013-03-23 23:38:11
Автор: Іван

Договір позички транспортного засобу (нотаріально посвідчений)

___, мешкає за адресою: ___, (надалі - КОРИСТУВАЧ), з іншої сторони (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона"), попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства України щодо недійсності правочинів, перебуваючи при здоровому розумі, ясній пам'яті та діючи

2013-03-23 23:38:11
Автор: Іван

Договір оренди стенду на час виставки

- ___ р.) стенд № ___, площею ___ кв.м., обладнаний "під ключ" (оренда конструкцій і меблів, будівництво та оформлення стенду стандартної конфігурації, електроживлення, освітлення, опалення, вентиляція, прибирання) і публікує інформацію УЧАСНИКА в каталозі виставки у взаємно узгоджених обсягах

2013-03-23 23:38:10
Автор: Іван

Договір купівлі-продажу продукції

Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними

2013-03-23 23:38:10
Автор: Іван

Договір купівлі-продажу оптової партії товарів

Сторони зобов’язуються при виконанні Даного Договору не обмежувати співпрацю лише дотриманням вимог, що містяться в Даному Договорі, підтримувати ділові контакти та вжи вати всіх необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку їх комерційних зв’язків

2013-03-23 23:38:09
Автор: Іван

Договір на виготовлення та встановлення зовнішньої реклами

Право оцінки якості реклами належить РЕКЛАМОДАВЦЮ, який у випадку дострокового розірвання договору за названою підставою не буде використовувати відхилену ним рекламу; б) порушення РЕКЛАМІСТОМ проміжних термінів, якщо таке порушення ставить під загрозу зриву кінцевий термін виконання договору

2013-03-23 23:38:09
Автор: Іван

Договір купівлі-продажу акцій акціонерного товариства відкритого типу

Терміни оплати: протягом ___ з моменту укладення Даного Договору аванс (завдаток) у розмірі ___; протягом ___ з моменту підписання акту передачі акцій остаточний розрахунок

2013-03-23 23:38:08
Автор: Іван

Договір щодо надання юридичних послуг

ЮРИДИЧНА ФІРМА бере на себе виконання наступної правової роботи: а) перевіряє відповідність вимогам законодавства внутрішніх документів ЗАМОВНИКА, візує їх, надає допомогу ЗАМОВНИКУ з підготовки та правильного оформлення зазначених документів; б) бере участь у підготовці та укладенні різного роду

2013-03-23 23:38:08
Автор: Іван

Договір поруки з актом прийому-передачі Договору поруки

Поручитель зобов'язується перед Кредитором у повному обсязі солідарно відповідати за виконання Товариством з обмеженою відповідальністю "___", ЄДРПОУ ___ (надалі за текстом – "Позичальник") зобов’язань щодо повернення суми Кредиту, сплати процентів за користування Кредитом, а також можливих

2013-03-23 23:38:07
Автор: Іван

Договір на участь у пайовому будівництві

СТОРОНА-1 за Даним Договором несе наступну відповідальність: – за прострочення по передачі квартир у власність СТОРОНИ-2 пеня в розмірі ___ відсотка від суми боргу; – у випадку дострокового розірвання Даного Договору СТОРОНА-1 сплачує штраф у роз мірі ___ від суми фактичного фінансування
>