Zrazok

Зразки юридичних документів

2013-03-23 23:38:07
Автор: Іван

Договір оренди підрозділу підприємства (без права викупу)

Орендар зобов'язаний: - Забезпечити ефективне використання та відтворення природних ресурсів і використовувати їх відповідно до цілей, для яких вони йому надані; - Прийняти на себе виконання державних замовлень на реалізацію продукції (робіт, послуг) за сформованими господарським зв'язкам; -

2013-03-23 23:38:06
Автор: Іван

Договір оренди транспортного засобу з екіпажем (фрахтування на час)

Орендодавець зобов'язується: а) протягом усього терміну дії цього договору підтримувати належний стан зданого в оренду транспорту, включаючи здійснення поточного та капітального ремонту і надання необхідного приладдя; б) надавати Орендарю послуги з управління і технічної експлуатації транспорту з

2013-03-23 23:38:05
Автор: Іван

Договір на технічне обслуговування пожежної сигналізації

Технічне обслуговування ПС включає в себе: - надання телефонних консультацій персоналу ЗАМОВНИКА, щодо експлуатації та використання обладнання, - надання необхідної інформації персоналу ЗАМОВНИКА по електронній пошті; - виїзд на територію ЗАМОВНИКА у випадку неможливості з’ясування причин неполадки

2013-03-23 23:38:05
Автор: Іван

Договір про придбання новобудови на етапі будівництва

Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за Даним Договором, якщо доведуть, що невиконання стало наслідком обставин непереборної сили (форс-мажор), що виникли після підписання даного Договору, які сторона, що посилається на форс-мажорні обставини, не

2013-03-23 23:38:04
Автор: Іван

Договір на надання послуг з навчання

Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними

2013-03-23 23:38:04
Автор: Іван

Договір застави

Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин)

2013-03-23 23:38:03
Автор: Іван

Договір комерційного представництва

Обов'язки Комерційного представника: - з підприємницькою зацікавленістю виконувати всі дані йому доручення; - не підвищувати ціну на продукцію вище, ніж на 25 % від ціни за накладною; - прагнути сконцентрувати на собі максимально необхідну кількість споживачів за рахунок підвищення обсягу продажу

2013-03-23 23:38:03
Автор: Іван

Договір про рекламу продукції (послуг)

Програма після затвердження стає невід'ємною частиною цього договору (додаток N 1) ; - виготовляти зі своїх матеріалів зразки (макетів, плакатів, об'яв, проспектів, слайдів, тексту, відеофільму тощо) по рекламі продукції (робіт, послуг) рекламодавця; - представляє для затвердження рекламодавцю

2013-03-23 23:38:02
Автор: Іван

Попередній договір на будівництво (договору підряду) будинку

З метою забезпечення взятих на себе зобов’язань по укладанню основного договору Забудовник вносить авансовий платіж (завдаток) на будівництво будинку в розмірі та у порядку передбаченому Статтею 6 даного договору 1.2 Підрядник зобов’язується на власний ризик, своїми або залученими силами та засобами

2013-03-23 23:38:02
Автор: Іван

Договір на абонентне обслуговування обладнання

Планове технічне обслуговування систем кондиціонування та вентиляції повітря, що здійснюється в межах даного договору, включає в себе: - інструктаж та навчання обслуговуючого персоналу; - зовнішній огляд обладнання; - перевірка на герметичність трубопроводів систем тепло- холодопостачання; -
>