Zrazok

Зразки юридичних документів

2013-03-23 23:37:54
Автор: Іван

Договір на закупівлю медичних препаратів (за бюджетні кошти)

При повторному протягом терміну дії цього договору настанню обставин пов'язаних з неможливістю виконання Постачальником по його вині зобов'язань в частині термінів поставки, кількості та якості, Покупець має право розірвати договір з свого боку в односторонньому порядку та укласти договір з іншим

2013-03-23 23:37:53
Автор: Іван

Договір на створення патентно-інформаційної продукції

___, іменоване надалі "ВИКОНАВЕЦЬ", в особі ___, що діє на підставі ___, з одного боку, і ___, іменоване надалі "ЗАМОВНИК", в особі ___, що діє на підставі ___, з іншого боку, уклали цей Договір про наступне: 1

2013-03-23 23:37:53
Автор: Іван

Договір про франшизінг

Для досягнення спільних цілей, згаданих у п.1 Даного Договору, сторони домовилися про наступне: а) їхні ділові стосунки за договором базуються на взаємному співробітництві та наданні допомоги в щоденній діяльності; б) для встановлення цін у взаємному обміні товарами та послугами застосовуються

2013-03-23 23:37:52
Автор: Іван

Договір на видання фотоальбому

1.7 цього Договору; - Негайно повідомляти Автора про всі затримки і ускладнення, що виникають у зв'язку з виконанням цього Договору; - Надавати Автору докладний звіт з додатком документів фінансового та іншого характеру, які підтверджують понесені Видавцем витрати у зв'язку з виконанням цього

2013-03-23 23:37:51
Автор: Іван

Договір купівлі-продажу квартири за участю перекладача

В случае нарушения этого пункта договора, - Покупатели имеют права на возмещение нанесенного материального вреда, а после государственной регистрации этого договора на их имя, имеют права беспрепятственного доступа в указанную квартиру, не несут ответственности за вещи, оставленные в ней Продавцами

2013-03-23 23:37:51
Автор: Іван

Договір на вантажно-розвантажувальні роботи

Сторона 2 зобов'язуються за дорученням Сторони 1 здійснювати наступні роботи: – вантажно-розвантажувальні роботи покупцям Сторони 1, включаючи весь комплекс пов'язаних з ними операцій по укладанню і кріпленню вантажу, його сепаруванню тощо; – збереження вантажів, включаючи роботи по

2013-03-23 23:37:50
Автор: Іван

Договір на переуступку права на патент автором підприємству

6 - 9 цього Договору, в наступні строки і в наступному порядку: винагорода, визначена за долею собівартості продукції (робіт, послуг) - щоквартально, в двомісячний строк з дня закінчення відповідного кварталу, з визначенням розміру виплати за фактичними звітними даними вказаного кварталу; винагорода

2013-03-23 23:37:50
Автор: Іван

Договір на технічний сервіс персональних комп'ютерів в період післягарантійного терміну експлуатації

У разі неможливості відновлення працездатності PC ВИКОНАВЦЕМ у вищевказаний термін (відсутність ЗІП або виробів для заміни ремонтонепрігодних технічних засобів) ВИКОНАВЕЦЬ погоджує з ЗАМОВНИКОМ взаємоприйнятний термін відновлення працездатності PC; в цьому випадку при проведенні фінансових

2013-03-23 23:37:49
Автор: Іван

Договір на брокерське обслуговування

___ (назва підприємства, установи, організації, кооперативу) назване у педальному "Брокер" в особі ___, що діє на підставі ___, з одного боку, і ___ (назва підприємства, установи, організації, кооперативу) названого у подальшому "Клієнт", в особі ___, що діє на підставі ___, з другого боку,уклали

2013-03-23 23:37:48
Автор: Іван

Типовий договір про підготовку спеціалістів з вищою освітою (генеральний)

Подавати щорічно до міністерства не пізніше як за 6 місяців до початку вступних іспитів пропозиції щодо обсягів та структури прийому студентів до навчального закладу на підставі договорів навчального закладу з підприємствами, установами, організаціями та приватними особами на підготовку спеціалістів
>