Zrazok

Зразки юридичних документів

2013-03-23 23:37:42
Автор: Іван

Договір дарування квартири (нотаріально засвідчений)

Сторони у присутності нотаріуса підтверджують, що в них відсутні обставини, які примусили їх укласти цей договір, цей договір не носить характеру мнимої або удаваної угоди, а також те, що вони отримали від нотаріуса всі роз’яснення стосовно укладеного договору і ніяких зауважень, доповнень до цього

2013-03-23 23:37:42
Автор: Іван

Договір про надання послуг електрозв'язку

___ "___"___ року ___, (вказати найменування сторони та необхідні відомості про неї) надалі іменується "РВЕЗ", в особі ___ ___, (вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові) що діє на підставі ___, (вказати: статуту, довіреності, положення тощо) з одного боку, та ___, (вказати прізвище, ім'я та по

2013-03-23 23:37:41
Автор: Іван

Типовий договір про користування електричною енергією

N 1607) узгоджувати з Енергопостачальником нові підключення та переобладнання внутрішньої електропроводки, здійснювані з метою збільшення споживання електричної потужності; надавати розрахункову книжку на вимогу представників Енергопостачальника для перевірки правильності оплати та відповідності

2013-03-23 23:37:40
Автор: Іван

Договір найму житла на строк понад один рік

___ (надалі - НАЙМАЧ), з іншої сторони (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона"), попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства України щодо недійсності правочинів, перебуваючи при здоровому розумі, ясній пам'яті та діючи добровільно, розуміючи значення

2013-03-23 23:37:40
Автор: Іван

Договір відповідального зберігання з правом користування

Якщо при прийманні Виконавцем майна, переданого Депонентом, в цьому майні виявляються ушкодження або недоліки, котрі можуть бути виявлені при поверхневому огляді Виконавець зобов'язаний документально оформити виявленні вади (зробити відповідні помітки у акті прийому-передачі), інакше при поверненні

2013-03-23 23:37:39
Автор: Іван

Примірний договір особистого страхування від нещасних випадків

Страховик зобов'язується в межах страхової суми, що становить ___ (сума прописом) гривень на кожного працівника, виплатити особі, на користь якої укладено договір: а) при втраті працездатності - допомога у розмірі середньоденного заробітку за кожен день непрацездатності, починаючи з 11 дня, але не

2013-03-23 23:37:39
Автор: Іван

Договір суборенди

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін ___ ___ УЗГОДЖЕНО ОРЕНДОДАВЕЦЬ: ___ (повне фірмове найменування підлриємства) в особі директора ___, (П.І.Б.) що діє на підставі Статуту___ (..............) "___"___ р

2013-03-23 23:37:38
Автор: Іван

Договір на постачання продуктів харчування (за бюджетні кошти)

Замовник має право розірвати Договір достроково у разі порушення Постачальником договірних зобов'язань (у разі поставки неякісної продукції, недотримання термінів постачання, ненадання сертифікатів якості продукції, при відсутності санітарного паспорту на транспорт та санітарної книжки водія) з

2013-03-23 23:37:37
Автор: Іван

Договір про заставу валютних коштів

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ У відповідності до Даного Договору ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ має право у випадку невиконання ЗАСТАВНИКОМ своїх зобов'язань за договором у п.2.1 (далі за текстом - <основний договір>) отримати задоволення за рахунок майна, заставленого на нижчевказаних умовах

2013-03-23 23:37:37
Автор: Іван

Договір на комерційне використання програмного засобу (ліцензійний договір)

Ліцензіар передає ліцензіату програму для ЕОМ у використання з правом: - використовувати програму під фірмовим найменуванням, виробничою маркою, товарним знаком; - випуску у світ (публікацій) твору в будь-якій формі і будь-яким способом для користування (придбання) невизначеному колу осіб; -
>