Zrazok

Зразки юридичних документів

2013-03-23 23:37:36
Автор: Іван

Договір з автором на підготовку Політологічного словника

Київ, двадцятого травня ___ року Ми, що нижче підписалися, ___, доцент кафедри історії, і ___, студент V курсу історичного факультету, що далі йменуються"Автор", з одного боку, і науково-інформа ційне товариство "___", що далі йменується"Замов ник", в особі уповноваженого ___, який діє на підставі

2013-03-23 23:37:36
Автор: Іван

Договір про надання консультаційних послуг

Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе проведення разового консультаційного обслуговування персоналу Замовника по фінансовим і економічно-правовим питанням, пов'язаного з виробничою діяльністю Замовника

2013-03-23 23:37:35
Автор: Іван

Договір купівлі-продажу капітальної будівлі (споруди)

Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними

2013-03-23 23:37:34
Автор: Іван

Договір підряду на будівельно-оздоблювальні роботи

4.3 в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материалы, оборудование, техническую документацию или иные непригодные вещи, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, препятствующих качественному и

2013-03-23 23:37:33
Автор: Іван

Договір про передачу продукції на реалізацію

КОМІТЕНТ: ___, (повне фірмове найменування підприємства) в особі директора ___, (П.І.Б.) що діє на підставі ___, з одного боку, і КОМІСІОНЕР: ___, (повне фірмове найменування підприємства) в особі директора ___, (П.І.Б.) що діє на підставі ___, з іншого боку, уклали Даний Договір про наступне: 1

2013-03-23 23:37:33
Автор: Іван

Типовий договір про користування електричною енергією для побутових споживачів

___ (прізвище, ім’я та по батькові) який проживає ___ (адреса, телефон) далі іменуєтьсяСпоживач, з одного боку, таВАТ "Енергопостачальна компанія" ___"в особі ___, (посада, прізвище, ім'я та по батькові, телефон) що діє на підставі довіреності ___ (назва статуту, положення) далі

2013-03-23 23:37:32
Автор: Іван

Договір обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів

Страховик зобов'язаний: а) після сплати страхувальником страхового платежу видати страхові поліси на кожен транспортний засіб; б) виплачувати страхове відшкодування в межах страхової суми на підставі документів, зазначених у п.9 Положення, у випадку: - загибелі під час дорожньо-транспортного випадку

2013-03-23 23:37:31
Автор: Іван

Договір купівлі-продажу нежитлового приміщення (між юридичною та фізичною особою)

Нежиле приміщення, частина якого відчужується, належить Продавцю на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого ___ приватним нотаріусом ___ міського нотаріального округу ___ року реєстраційний № ___ та зареєстрованого в ___ міському БТІ ___ року в реєстраційній книзі за реєстровим № ___

2013-03-23 23:37:31
Автор: Іван

Договір на виготовлення поліграфічної продукції

Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними

2013-03-23 23:37:30
Автор: Іван

Договір поділу земельної ділянки, що є спільною частковою власністю

Співвласникам належать частки у їх спільній власності - земельної ділянки, а саме: Стороні 1 - ___ - 1/4 (одна четверта) частина від площі 0,0776 га земельної ділянки (кадастровий № ___), розташованої ___, для ___, (цільове призначення) на підставі державного акта на право приватної власності на
>