Zrazok

Зразки юридичних документів

2013-03-23 23:37:30
Автор: Іван

Договір про створення і діяльність Спільного підприємства

Український Учасник сприяє Спільному підприємству, надаючи за певну оренду додаткові виробничі, складські і інші допоміжні площі; виділяючи у користування земельні ділянки для будівни цтва нових приміщень; залучаючи потрібний персонал для виробництва, включно інженерів і інших технічних фахівців;

2013-03-23 23:37:29
Автор: Іван

Договір на здійснення кредитно-розрахункового обслуговування

Банк зобов'язується: - здійснювати розрахункове обслуговування Клієнта згідно з діючими правилами; - видавати готівку у розмірах, потрібних Клієнтові, на госпо дарські витрати і оплату праці співробітників Клієнта, з ура хуванням можливостей Банку і даних про здавання Клієнтом готівки; - надавати

2013-03-23 23:37:28
Автор: Іван

Договір про надання послуг (абонентське обслуговування)

Приватне підприємство "___", в подальшому "Сторона-1", який має статус платника податку на загальних умовах, передбачених Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств", в особі директора ___, що діє на підставі Сатуту з одного боку, та ТОВ "___" в подальшому "Сторона-2", який має статус

2013-03-23 23:37:28
Автор: Іван

Договір про технічне обслуговування та ремонт транспортного засобу

Якщо Замовник відмовляється від прийняття узгодженого рішення щодо усунення виявлених у процесі надання послуг обставин, які негативно впливають на безпеку транспортного засобу, Виконавець може відмовитися від виконання цього Договору і вимагати відшкодування витрат, понесених унаслідок часткового

2013-03-23 23:37:27
Автор: Іван

Договір найму приміщення під офіс

Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними

2013-03-23 23:37:27
Автор: Іван

Договір підряду на виготовлення конструктивних елементів будинку (не є договором будівництва обєкту)

Після завершення робіт (виготовлення конструктивних елементів двоповерхового будинку) Виконавець зобов’язується подати Замовникові для підписання Акт здачі-приймання виконаної роботи, а Замовник зобов’язується прийняти належним чином виконану роботу і в разі відсутності недоліків підписати Акт

2013-03-23 23:37:26
Автор: Іван

Договір про порядок користування жилим будинком між учасниками сумісної часткової власності

У користування ___ переходить частина будинку з західної сторони, що складається з двох жилих кімнат, позначених на плані цифрами 1-1, 1-2, та кухні 1-3, що знаходяться праворуч від входу в будинок, а у користування ___ переходить частина будинку з південної сторони, що складається з двох кімнат

2013-03-23 23:37:26
Автор: Іван

Типовий договір дарування

Дарувальник гарантує, що предмет дарування належить йому по праву приватної власності, не знаходиться під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави або іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними чи юридичними особами, державними органами або державою, а

2013-03-23 23:37:25
Автор: Іван

Договір про поділ майна подружжя

Мы, СТОРОНЫ утверждаем друг другу и сообщаем всем заинтересованным лицам, что: - при заключении этого договора мы осознавали (и осознаем) значение своих действий и могли (можем) управлять ими, и не страдаем заболевания, которые бы препятствовали этому; - не ограничены в праве заключать сделки; - не

2013-03-23 23:37:25
Автор: Іван

Форма форвардного біржового контракту на закупівлю Аграрним фондом зерна

Брокер-продавець на момент укладення Контракту надає такі документи: довідку про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) та внесків до Пенсійного фонду України чи відрахувань до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, крім тих сум
>