Zrazok

Зразки юридичних документів

2013-03-23 23:37:24
Автор: Іван

Договір надання послуг з медогляду водіїв та техогляду автомобілів

Перелік Послуг з ремонту, їх вартість і порядок оплати, а також перелік складових частин (матеріалів) використаних Виконавцем, а також наданих Замовником Виконавцю для виконання робіт із технічного обслуговування або ремонту транспортного засобу, вказуються в Наряд-замовленні, що складається за

2013-03-23 23:37:24
Автор: Іван

Договір на технічне обслуговування принтерів та факсів

При зміні кількості включених до списку на технічне обслуговування апаратів у бік збі льшення або зменшення ЗАМОВНИК зобов'язаний негайно повідомити про це ВИКОНАВЦЯ для внесення відповідних змін до договору, обслуговування апаратів, наново включених до спис ку, здійснюється на умовах даного

2013-03-23 23:37:23
Автор: Іван

Договір оренди вантажних вагонів

Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними

2013-03-23 23:37:22
Автор: Іван

Договір на надання інформаційних послуг

ВИКОНАВЦЮ з метою належного виконання обов’язків за договором надається право на протязі 2 днів ознайомитися з інформацією предоставленою ЗАМОВНИКОМ і прийняти рішення, щодо можливості виконання замовлення, про що повідомляється ЗАМОВНИК

2013-03-23 23:37:22
Автор: Іван

Мирова угода про закриття умов договору підряду

Сторони підтверджують, що відповідно до пункту 2.1.4 договору, Стороною2 були допущені помилки та інші істотні недоліки, в частині термінів надання документації, стосовно виконання проектно-погоджувальних робіт, що було пов’язано з ненаданням Стороною1 правовстановлюючих документів на земельну

2013-03-23 23:37:22
Автор: Іван

Договір на будівництво фундаменту

Забудовник зобов'язаний: - підготувати необхідну площу на земельній ділянці для будівництва фундаменту і розміщення матеріалів згідно з технологією будівництва; - прибути в узгоджене місце зустрічі будівельної бригади і забезпечити під'їзд вантажному транспорту до місця знаходження земельної ділянки

2013-03-23 23:37:21
Автор: Іван

Договір поставки

Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними

2013-03-23 23:37:20
Автор: Іван

Договір купівлі-продажу іноземної валюти

Договір купівлі-продажу іноземної валюти ___ (вказати найменування банку) (надалі іменується "Продавець"), що діє на підставі ліцензії НБУ на торгівлю іноземною валютою ___, в особі ___ ___, (вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові) що діє на підставі ___, з однієї

2013-03-23 23:37:20
Автор: Іван

Договір міни квартири на товар

(найменування нотаріальної контори, №, дата видачі ліцензії) Договір підписано у моїй присутності, особу сторін встановлено, їх дієздатність перевірено, приналежність квартири, що відчужується і товару перевірена

2013-03-23 23:37:19
Автор: Іван

Договір про дарування речей неповнолітньому

___, який проживає за адресою: ___, паспорт серії ___, номер ___, виданий ___, діючий за свою (-його) неповнолітню (-його) дочка (сина) ___ ___ (прізвище та ініціали дитини, дата народження) проживає (його) за адресою: ___, уклали цей договір про наступне: 1
>