Zrazok

Зразки юридичних документів

2013-03-23 23:36:55
Автор: Іван

Договір на проведення науково-дослідницьких, дослідно-конструкторських і технологічних робіт

Якщо при прийманні результатів дослідно-конструкторських або технологічних робіт (розробок) буде виявлена невідповідність виго- товленого зразка технічному завданню, технічним та іншим вимогам внаслідок незадовільного виготовлення, поганої якості матеріалу або невідповідності креслень та технічної

2013-03-23 23:36:54
Автор: Іван

Договір підряду на капітальне будівництво

ЗАМОВНИК зобов'язується передати ПІДРЯДЧИКУ у встановленому порядку затверджену проектно-кошторисну документацію, обладнання, матеріали та вироби, забезпечити відкриття та безперервність фінансування будівництва, своєчасно укомплектувати об'єкти, які підлягають уводу в дію, кадрами, забезпечити ці

2013-03-23 23:36:54
Автор: Іван

Договір надання послуг з організації реконструкції судна

Інші роботи, необхідні для забезпечення якісного переобладнання Судна, а саме: - постановка Судна на судноверф і виведення його з судноверфі після закінчення переобладнання, забезпечення причалом, електроенергією, водою та іншими необхідними засобами; - витрати по забезпеченню пожежної безпеки та

2013-03-23 23:36:53
Автор: Іван

Договір про утримання дитини

Ми, громадяни Іванов Іван Іванович ідентифікаційний номер №___, паспорт серія ___ номер ___, виданий ___, ___ року, що мешкає за адресою: ___, який народився ___ року та Іванова Ірина Петрівна ідентифікаційний номер № ___, паспорт серія ___ номер ___, виданий ___, ___ року, яка мешкає за адресою:

2013-03-23 23:36:52
Автор: Іван

Договір про виконання обов'язку на користь третьої особи

Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними

2013-03-23 23:36:52
Автор: Іван

Договір купівлі–продажу (між фізичними особами)

Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними

2013-03-23 23:36:51
Автор: Іван

Договір на проведення робіт з охорони праці

Замовник зобов'язаний: а) видати Виконавцю документ, що забезпечує безперешкодний допуск на підприємство і в його підрозділи (цех, відділ, ділянка, лабораторія, майстерня тощо) (надалі - підрозділ) Замовника для проведення робіт з охорони праці; б) створити необхідні умови для роботи - надати

2013-03-23 23:36:51
Автор: Іван

Договір дарування садового будинку та земельної ділянки (нотаріально засвідчений)

Земельна ділянка - належить Дарувальнику на підставі Державного акту на право приватної власності на землю, виданого ___ міською Радою ___ року на підставі рішення ___ МР № ___ від ___ року зареєстрованого в Книзі запису актів державних актів на право приватної власності на землю за № ___

2013-03-23 23:36:50
Автор: Іван

Договір оренди банківського сейфа

Орендодавець зобов'язаний: - Надати Орендарю сейф у справному стані, придатному для використання в цілях, передбачених цим договором; - Забезпечити вільний доступ Орендаря або належним чином уповноваженого представника Орендаря до сейфу для приміщення в сейф або виїмки з сейфа предметів зберігання в

2013-03-23 23:36:50
Автор: Іван

Договір про надання послуг по переплетенню документів

Суб'єкт підприємницької діяльності ___, в подальшому „Виконавець", в особі ___, що діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи від ___ № ___, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю "___", в подальшому
>