Zrazok

Зразки юридичних документів

2013-03-23 23:36:49
Автор: Іван

Договір оренди нерухомого майна, що знаходиться на балансі організацій, які віднесені до відання НАН України

Розмір додаткових платежів, пов’язаних з утриманням орендованого майна та прилеглої до будинку території, з наданням послуг, зі сплатою податків, та ін., розраховується Орендодавцем пропорційно площам, які займає Орендар, кількості працюючих, з урахуванням електроприладів Орендаря та надається

2013-03-23 23:36:49
Автор: Іван

Договір на проведення товарообмінної операції

СТОРОНИ зобов'язуються при виконанні Даного Договору не зводити співробітництво лише до дотримання вимог, що містяться в Даному Договорі, підтримувати ділові контакти та вживати всіх не- обхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку їх ко- мерційних зв'язків

2013-03-23 23:36:48
Автор: Іван

Договір з покупцем квартири, в тому числі, що розселяється

"ЗАМОВНИК" має намір придбати права власності на об'єкт нерухомості, що представляє собою ___ і розташований за адресою: ___ іменований надалі "житлоплощі", характеристики якого зазначені у додатку 1.1 до цього Договору, і укладає цей договір з "ВИКОНАВЦЕМ" з метою отримання

2013-03-23 23:36:47
Автор: Іван

Договір купівлі-продажу (з умовним продажем)

За невибірку товару у встановлений строк (за самовивезенні зі складу Продавця) Покупець сплачує Продавцю неустойку в розмірі ___ відсотків вартості не обраного в строк товару, а також відшкодовує Продавцеві збитки, пов'язані зі зберіганням товару, в розмірі ___ відсотків вартості товару за кожний

2013-03-23 23:36:47
Автор: Іван

Договір дарування частки квартири (нотаріально засвідчений)

Я, Даруватель, гарантую, що зазначена частка квартири на момент укладення цього договору нікому іншому не продана, іншим способом не відчужена, під заставою, забороною (арештом) не перебуває, судового спору щодо неї, а також прав у третіх осіб як у межах, так і за межами України, немає, як внесок до

2013-03-23 23:36:47
Автор: Іван

Договір на надання телекомунікаційних послуг електрозв’язку

Сторони погодилися, що в разі виникнення обставин непереборної сили (обставини, що виникають внаслідок подій екстраординарного характеру, які не можуть бути передбачені та яким Сторони не можуть запобігти), а саме: війни, страйків, саботажів, блокади, ембарго, інших міжнародних санкцій, а також

2013-03-23 23:36:46
Автор: Іван

Договір лізингу

Лізингоодержувач зобов'язаний: а) прийняти та належним чином користуватися майном, утримувати його відповідно до погоджених Сторонами умов цього Договору, згідно з якими воно було передано, з урахуванням природного зносу та змін стану майна; б) своєчасно та в повному обсязі виплачувати лізингові

2013-03-23 23:36:45
Автор: Іван

Договір про створення публічного акціонерного товариства

До виключної компетенції загальних зборів належить: 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства; 2) внесення змін до статуту товариства; 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій; 4) прийняття рішення про зміну типу товариства; 5) прийняття рішення про розміщення акцій; 6)

2013-03-23 23:36:44
Автор: Іван

Договір про сумісну діяльність, пов’язану з обслуговуванням пасажирів автомобільним транспортом

Автостанція бере на себе такі обов’язки: - організовувати належне приймання та відправлення пасажирів; - організовувати продаж квитків населенню; - забезпечувати диспетчерське управління і регулювання руху автобусів; - провадити екіпірування та утримувати в належному санітарному стані автобуси

2013-03-23 23:36:43
Автор: Іван

Договір доручення на укладення договору постачання продукції

Повірений зобов'язаний: - особисто виконувати дане йому доручення; - повідомляти Довірителю на його вимогу всі відомості про хід виконання доручення; - передавати Довірителю без зволікання все одержане за угодою, укладеною на виконання доручення; - по виконанні доручення або при припиненні цього
>