Zrazok

Зразки юридичних документів

2013-03-23 23:36:43
Автор: Іван

Договір найму приміщення

Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними

2013-03-23 23:36:42
Автор: Іван

Договір схову законсервованого майна

Голова Комітету громадян - співвласників майна (Уповноважений) ___, що діє на підставі довіреності (Договору про спільне володіння, користування і розпорядженням майном, що знаходиться у спільній частковій власності) від імені співвласників майна, надалі "Співвласники", з однієї сторони та ___ в

2013-03-23 23:36:41
Автор: Іван

Договір фрахтування транспортного засобу для перевезення пасажирів і багажу

Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними

2013-03-23 23:36:41
Автор: Іван

Договір оренди нежитлових приміщень

Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними

2013-03-23 23:36:40
Автор: Іван

Договір добровільного страхування

Страховик має право відмовити у виплаті страхової суми (страхового відшкодування) з таких підстав: - навмисних дій Страхувальника або осіб, на користь яких укладено цей Договір, якщо ці дії спрямовані на настання страхового випадку, крім дій, пов'язаних із виконанням ними громадського обов'язку або

2013-03-23 23:36:39
Автор: Іван

Договір на посередницькі послуги

___ (назва підприємства, установи, організації, кооперативу) назване у педальному "Замовник" в особі ___, що діє на підставі ___, з одного боку, і ___ (назва підприємства, установи, організації, кооперативу) названого у подальшому "Посередник", в особі ___, що діє на підставі ___, з другого

2013-03-23 23:36:39
Автор: Іван

Угода про заміну зобов'язання

Усі правовідносини, що виникають з цієї Угоди або пов'язані із нею, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цієї Угоди, тлумаченням її умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Угоди, регулюються цією Угодою та відповідними нормами чинного

2013-03-23 23:36:39
Автор: Іван

Договір іпотеки

Іпотекодавець гарантує, що предмет іпотеки належить йому на праві власності, що підтверджується ___, може бути ним відчужений і на нього у відповідності до чинного законодавства України може бути звернене стягнення, а також гарантує те, що предмет іпотеки не є предметом попередньої застави (іпотеки)

2013-03-23 23:36:38
Автор: Іван

Договір про продаж товарів на аукціоні

(место заключения) ___, именуем__ в (наименование предприятия, организации) дальнейшем "Продавец", в лице ___, (должность, фамилия, и.о.) действующего на основании ___, с одной стороны, (Устава, положения) и ___, именуем__ в (наименование предприятия, организации) дальнейшем "Покупатель", в лице ___

2013-03-23 23:35:48
Автор: Іван

Договір надання послуг з навчання та перевірки знань

ЗАМОВНИК та ВИКОНАВЕЦЬ звільняються від своїх обов'язків за цим Договором у випадку стихійних лих, військових дій або рішень влади, які призвели до втрати виробничого обладнання чи персоналу, або в інший спосіб зробили неможливим виконання ВИКОНАВЦЕМ або ЗАМОВНИКОМ своїх зобов'язань
>