Zrazok

Зразки юридичних документів

2013-03-23 23:40:14
Автор: Іван

Договір охорони

Зачиняти ззовні на висячі замки, окрім внутрішніх замків, та пломбувати (опечатувати) двері запасних ходів об'єктів; г) грошові кошти, вироби з дорогоцінним камінням, із золота, платини, та паладію, годинники в золотих, платинових та срібних корпусах, повинні зберігатись у сейфах або металевих шафах

2013-03-23 23:40:14
Автор: Іван

Договір на виготовлення відеоматеріалу

Державне комунальне підприємство "Телерадіокомпанія "___" (є платником податку на прибуток на загальних підставах у відповідності із чинним законодавством України), надалі "Виконавець", в особі директора ___, що діє згідно зі Статутом, з одного боку, та Товариство з обмеженою відповідальністю "___"

2013-03-23 23:40:13
Автор: Іван

Договір про надання фізкультурно-оздоровчих послуг

Сторони домовились, що в разі виникнення форс-мажорних обставин (дії непереборної сили, яка не залежить від волі Сторін), а саме: війни, воєнних дій, валютних обмежень, інших дій держав, які унеможливлюють виконання Сторонами своїх зобов'язань, пожеж, повеней, іншого стихійного лиха, Сторони

2013-03-23 23:40:13
Автор: Іван

Договір про надання послуг з технічного обслуговування обладнання

ПЕРЕЛІК РОБІТ: зовнішній огляд обладнання та чистка його від пилу; візуальний контроль функціонування обладнання по строєним індикаторам; перевірка параметрів настроювання засобу маршрутизації, при необхідності проведення коригування; перевірка параметрів настроювання засобу комутації, при

2013-03-23 23:40:12
Автор: Іван

Договір про надання юридичних, інформаційно-консультаційних та перекладацьких послуг

Виконавець має науковий та практичний потенціал для надання наступних видів послуг: вивчення процесу управління компанією та надання рекомендації по вдосконаленню даного процесу, контроль за результатами впровадження рекомендацій по вдосконаленню; консультації з питань комерційної діяльності; надає

2013-03-23 23:40:11
Автор: Іван

Договір оренди приміщення

Дострокове розірвання договору Орендодавцем може мати місце в наступних випадках: при використанні Орендарем об’єкту оренди не за призначенням, всупереч умовам договору, в тому числі і у випадку здачі його в суборенду без погодження із Орендодавцем при погіршенні в результаті дій Орендаря технічного

2013-03-23 23:40:11
Автор: Іван

Договір підряду на встановлення металопластикових конструкцій

Замовник:ПП "___", в особі директора ___, що діє на підставі Статуту, який є платником податку на прибуток на загальних підставах, з одного боку та Підрядник:ТОВ "___" в особі директора ___, що діє на підставі Статуту, який є платником податку на прибуток на загальних підставах, з другого боку

2013-03-23 23:40:10
Автор: Іван

Договір про переведення боргу

Новий боржник зобов'язаний протягом ___ днів із дня виконання ним зобов'язання перед Кредитором письмово повідомити Первісного боржника про таке виконання із зазначенням дати, суми і форми виконання та з додаванням завірених Новим боржником копій документів, що підтверджують проведене виконання

2013-03-23 23:40:10
Автор: Іван

Типовий концесійний договір

Концесіонер зобов'язаний: виконувати умови цього договору; укладати відповідно до законодавства трудові договори (контракти) з працівниками - громадянами України; виконувати ___ ___, (перелік робіт і інвестицій) необхідних для поліпшення переданих у концесію споруд і обладнання; погоджувати з

2013-03-23 23:40:09
Автор: Іван

Типовий договір про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення

Виконавець зобов'язаний: 1) своєчасно надавати споживачу послуги в установлених обсягах, належної якості, безпечні для його життя, здоров'я та які не спричиняють шкоди його майну, відповідно до вимог законодавства, Правил та цього договору; 2) інформувати споживача про адресу та номер телефону
>