Zrazok

Зразки юридичних документів

2013-03-23 23:35:19
Автор: Іван

Договір про маркетингове обслуговування

Комунальне підприємство "___" (надалі за текстом – "Виконавець"), в особі генерального директора ___, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та Товариство з обмеженою відповідальністю "___" (надалі за текстом – "Замовник"), в особі директора ___, що діє на підставі Статуту, з іншої

2013-03-23 23:35:18
Автор: Іван

Договір купівлі-продажу квартири (представниками покупця зі складним розрахунком)

У випадку порушення цього пункту договору, Покупець має право на відшкодування завданих йому матеріальних збитків, а після державної реєстрації цього договору на його ім'я, має право безперешкодного доступу до вказаної квартири, не несе відповідальності за речі, залишені в ній Продавцем і в разі

2013-03-23 23:35:17
Автор: Іван

Попередній договір купівлі-продажу нежилого приміщення (нотаріально засвідчений)

Ми, СТОРОНИ в цьому правочині, стверджуємо один одному та повідомляємо усім зацікавленим у тому особам, що: - у момент укладання цього договору ми усвідомлювали (і усвідомлюємо) значення своїх дій і могли (можемо) керувати ними; - розуміємо природу цього правочину, свої права та обов'язки за

2013-03-23 23:35:16
Автор: Іван

Договір на створення видавничої продукції

У випадку відмови Замовником прийняти продукцію, яка виготовлена згідно з умовами даного Договору, Замовник сплачує Виконавцеві суму фактичних витрат з ви готовлення вищевказаної продукції, а також штраф у розмірі ___% від ціни продукції за даним Договором

2013-03-23 23:35:15
Автор: Іван

Договір доручення на надання агентських послуг

Після припинення дії даного договору Агент зобов'язаний: Припинити в тижневий термін використання в рекламі всі фірмові найменування та знаки для товарів і послуг Провайдера, демонстровані або використовувані Агентом, а також усі слова, які вказують на те, що він є Агентом Провайдера; Припинити

2013-03-23 23:35:15
Автор: Іван

Контракт комісії

2.4.Ужити заходів щодо охорони прав Комітен та, зібрати необхідні докази і не гаючи часу спо вістити Комітента у випадку, якщо при прийманні Комісіонером товарів, отриманих від Комітента, у цьому товарі виявляться пошкодження або недо ліки, які можуть бути помічені при зовнішньому огляді, а також у

2013-03-23 23:35:14
Автор: Іван

Договір перевезення вантажу

Перевозчик и Отправитель освобождаются от ответственности в случае неподачи транспортных средств либо неиспользования поданных транспортных средств, если это произошло вследствие: непреодолимой силы, а также вследствие иных явлений стихийного характера (пожаров, заносов, наводнений) и военных

2013-03-23 23:35:14
Автор: Іван

Договір купівлі-продажу частки житлового будинку

Попередньо ознайомлені з правовими наслідками недодержання при вчиненні правочинів вимог чинного законодавства України, усвідомлюючи природу цього правочину та значення своїх дій, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам'яті, діючи вільно, на власний розсуд, за відсутності будь-якого примусу як

2013-03-23 23:31:20
Автор: Іван

Договір безпроцентної цільової позики

Сторони зобов'язуються при виконанні Даного Договору не зводити співробітництво до дотримання лише тих вимог, що містяться у Даному Договорі, підтримувати ділові контакти і вживати всіх не- обхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку їхніх комерційних зв'язків

2013-03-23 23:31:19
Автор: Іван

Договір безпроцентної позики

___, (далі - Позикодавець) в особі ___, що діє на підставі ___, з одного боку, і ___, (далі - Позичальник) в особі ___, що діє на підставі ___, з другого боку, уклали цей договір позики (далі - Договір) про наведене нижче: 1
>