Zrazok

Зразки юридичних документів

2013-03-21 14:01:49
Автор: Іван

Шлюбний договір укладений у шлюбі (договір про поділ майна подружжя)

Майно, яке нажите нами під час шлюбу є спільною сумісною власністю за винятком майна, що підлягає державній реєстрації, яке є особистою приватною власністю того із подружжя, на чиє ім'я воно зареєстровано

2013-02-26 17:49:29
Автор: Іван

Договір про представництво фірми

Якщо між Представником і клієнтами на Території представництва листування ведеться безпосередньо, то Представник зобов'язаний пересилати копії Фірмі і стежити, щоб у цьому листуванні було однозначно вказано на представництво Фірми, а саме

2013-02-10 21:38:07
Автор: Іван

Договір про надання послуг

Виконавець зобов'язаний: - за письмовим завданням Замовника особисто надавати останньому визначені цим Договором послуги в строк не пізніше днів з дня отримання завдання; - забезпечувати якість наданих послуг відповідно до вимог, які узгоджені Виконавцем із Замовником в Додатку № до цього Договору

2013-01-21 17:50:16
Автор: Іван

Договір на створення програмних продуктів

Право на включення ПЗ, її елементів та створених на її основі продуктів як складових частин до збірників, антологій, енциклопедій, комп'ютерні інформаційно-пошукові системи і комплекси, які розробляються Замовником; а також право на випуск супроводжуючої документації до них (інструкції користувача

2013-01-18 13:51:27
Автор: Іван

Договір на випуск художнього твору за рахунок коштів автора

Автор передає, а Видавництво приймає на себе випуск літературного твору (назва твору, кількість томів, книг тощо) за рахунок коштів автора, написаного українською мовою, загальним обсягом авторських аркушів, вважаючи в аркуші 40000 друкованих знаків або 700 віршованих рядків, тиражем примірників

2013-01-08 20:58:11
Автор: Іван

Угода про поступку права на вимогу

У строк ФІРМА зобов’язується передати ПІДПРИЄМСТВУ всю інформацію і документацію, з якої випливають обов’язки першого, що є предметом Даної Угоди.

2012-12-30 19:27:29
Автор: Іван

Заява про уточнення позовних вимог

В зв'язку із поданням мною заяви про залишення без розгляду моїх позовних вимог до особи, Сектору громадянства та імміграції фізичних осіб РВ ПМУ УМВС України в області в частині визнання осіб такими, що втратили право користування житловим приміщенням та зобов'язання вчинення дій, вважаю за необхідне уточнити свої позовні вимоги.

2013-01-08 16:23:36
Автор: Іван

Договір про рекламу продукції

Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором

2013-01-08 11:47:02
Автор: Іван

Авторський договір на літературні твори

Гонорар оплачується у такий термін: % аванс – після ухвали рукопису, виходячи з попереднього підрахунку його фактичного обсягу; решту суми – після підписання твору до друку або після підписання твору до випуску у світ, але не більше 2% від загального обсягу твору

2012-12-30 19:30:03
Автор: Іван

Заперечення проти позову

Був укладений договір довічного утримання, відповідно до умов якого я зобов’язався довічно утримувати його, забезпечувати харчуванням і одягом, доглядати за ним, надавати йому необхідну грошову та іншу допомогу та підтримувати його житлове приміщення у належному стані. Замість цього він передав мені у власність квартиру

>