Zrazok

Зразки юридичних документів

2012-10-28 13:22:39
Автор: Іван

Довіреність на розпорядження автомобілем

Я передаю право представляти мої інтереси перед третіми особами, учасниками дорожнього руху, в судових органах, органах нотаріату, органах Державтоінспекції, органах страхування, на станціях, підприємствах технічного обслуговування та ремонту, митницях, а також в будь-яких установах, підприємствах, організаціях, незалежно від їх підпорядкування та форм власності

2012-10-26 12:26:52
Автор: Іван

Довіреність на ведення судових справ

Довіреність зберігає чинність протягом ТРЬОХ РОКІВ (тобто, до п'ятнадцятого лютого дві тисячі восьмого року), якщо не буде припинена раніше цього терміну шляхом скасування з дотриманням при цьому вимог цивільного законодавства.

2012-06-01 16:04:39
Автор: Іван

Зовнішньоекономічний товарообмінний (бартерний) договір

Цим Договором регулюються правовідносини, в межах яких Сторони здійснюють в порядку та на умовах, визначених цим Договором, збалансований за вартістю обмін товарами, який не опосередкований рухом коштів у готівковій або безготівковій формі

2012-05-21 16:52:13
Автор: Іван

Договір купівлі-продажу частки квартири

Сторони свідчать, що у тексті цього договору зафіксовано усі істотні умови, що стосуються купівлі-продажу частки квартири. Будь-які попередні домовленості, які мали місце до укладення цього договору і не відображені у його тексті, після підписання договору не матимуть правового значення

2012-05-15 17:23:59
Автор: Іван

Договір застави транспортного засобу між банком та юридичною особою

За твердженням представника Заставодавця предмет застави до укладення цього договору нікому іншому не проданий, відчужений іншим способом, під арештом, заставою, в тому числі податковою, не перебуває, як внесок до статутного фонду юридичних осіб не внесений, правами третіх осіб не обтяжений

2012-05-15 17:18:37
Автор: Іван

Типовий договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до державної власності

Орендар вступає у строкове платне користування Майном у термін, указаний у договорі, але не раніше дати підписання сторонами цього Договору та акта приймання-передачі Майна. Передача майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на це Майно. Власником майна залишається держава, а Орендар користується ним протягом строку оренди

2012-02-11 14:49:11
Автор: Іван

Типовий договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до державної власності (uk).doc

Орендар вступає у строкове платне користування Майном у термін, указаний у договорі, але не раніше дати підписання сторонами цього Договору та акта приймання-передачі Майна.

2012-02-11 14:41:10
Автор: Іван

Договір оренди землі

Після припинення дії Договору Орендар повертає Орендодавцеві земельну ділянку у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав її в оренду. Орендодавець у разі погіршення корисних властивостей орендованої земельної ділянки, пов’язаних із зміною її стану, має право на відшкодування збитків у розмірі, визначеному сторонами. Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування збитків, спір розв’язується у судовому порядку

2012-02-11 14:29:54
Автор: Іван

Додаткова угода про зміну Договору

Усі правовідносини, що виникають з цієї Угоди або пов'язані із нею, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цієї Угоди, тлумаченням її умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Угоди, регулюються цією Угодою та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості

2012-02-11 14:27:43
Автор: Іван

Договір оренди легкового автомобіля

В порядку та на умовах, визначених цим Договором, ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов'язується передати ОРЕНДАРЕВІ у строкове володіння та користування‚ а ОРЕНДАР зобов'язується прийняти у строкове володіння та користування легковий автомобіль, що визначений у цьому Договорі (надалі іменується "автомобіль‚ що орендується"), та зобов'язується сплачувати ОРЕНДОДАВЦЕВІ орендну плату
>