Zrazok

Зразки юридичних документів

2012-02-11 14:04:33
Автор: Іван

Договір на технічне обслуговування та ремонт техніки

ЗАМОВНИК доручає‚ а ВИКОНАВЕЦЬ бере на себе технічне обслуговування та ремонт техніки відповідно до списку‚ що додається до договору‚ із зазначенням у ньому номерів‚ типів та моделей машин (технічних засобів)‚ місця їх розташування.

2012-02-06 20:52:45
Автор: Іван

Договір на технічне обслуговування та ремонт техніки

ЗАМОВНИК доручає‚ а ВИКОНАВЕЦЬ бере на себе технічне обслуговування та ремонт техніки відповідно до списку‚ що додається до договору‚ із зазначенням у ньому номерів‚ типів та моделей машин (технічних засобів)‚ місця їх розташування

2012-01-22 19:55:57
Автор: Іван

Договір на відпуск паливно-мастильних матеріалів (ПММ)

В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Постачальник зобов'язується організовувати та забезпечувати безперебійну заправку пальним та мастилами автотранспорту Покупця, а Покупець зобов'язується приймати й оплачувати надавані пально-мастильні матеріали (надалі іменуються "ПММ")

2012-01-22 19:47:23
Автор: Іван

Договір на супровід касира з грошима та документами

ЗАМОВНИК доручає, а ОХОРОННА ФІРМА бере на себе зобов’язання щодо су проводу касира з грошима та документами при отриманні ЗАМОВНИКОМ грошових сум у банку, а також виконувати всі інші права та обов’язки за даним договором

2012-01-21 22:09:11
Автор: Іван

Договір купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ між юридичними особами

На умовах даного Договору Продавець зобов'язується передати Покупцеві свою частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю

2012-01-21 21:45:26
Автор: Іван

Договір підряду на виконання оздоблювальних робіт, пов’язаних з будівництвом панельно-каркасного житлового будинку

У разі необхідності зміни термінів оздоблювальних робіт в котеджу, Сторонами оформлюється та підписується скоригований Календарний план виконання та поетапної оплати робіт (Додаток № 3-зкоригований) до даного Договору, який буде невід’ємною частиною

2012-01-21 21:40:18
Автор: Іван

Договір про надання патентно-інформаційних послуг

Замовник доручає, а Виконавець за відповідну оплату виконує поетапний комплекс патентно-інформаційних та консультаційних робіт і послуг щодо об'єкту інтелектуальної промислової власності - знаку для товарів і послуг

2012-01-21 21:29:50
Автор: Іван

Договір надання послуг розробки презентації медичного препарату

Виконавець зобов'язаний передати, а Замовник прийняти та оплатити повністю завершені послуги. За згодою Сторін можуть бути передбачені прийняття та оплата окремих етапів послуг - або інший спосіб оплати

2012-01-21 21:22:35
Автор: Іван

Договір купівлі-продажу пайових часток в ТОВ між підприємствами

ПОКУПЕЦЬ після підписання Даного Договору може звернутися до ТОВ з проханням про переоформлення на його ім'я свідоцтва про внесення вкладу до статутного фонду ТОВ, яке повинно бути оформлене у відповідності до Статуту ТОВ

2012-01-21 21:20:46
Автор: Іван

Договір про захист комерційної інформації

Сторони підтверджують розуміння ними важливості договірного врегулювання відносин, що становлять предмет цього Договору, та погоджуються взяти на себе наступні зобов'язання
>