Zrazok

Зразки юридичних документів

2011-12-21 09:14:37
Автор: Іван

Договір про припинення зобов'язання шляхом заміни його новим зобов'язанням

Сторони за цим Договором дійшли домовленості у відповідності зі ст. 604 Цивільного кодексу України про припинення первісного зобов'язання між Стороною-1 та Стороною-2, яке виникло на підставі

2011-12-21 09:11:32
Автор: Іван

Договір відповідального зберігання

Депонент передає, а Охоронець приймає на відповідальне зберігання товар згідно специфікації, що є невід’ємною частиною даного Договору, названі у подальшому "майно", вартістю, згідно приходних або супроводжувальних документів

2011-12-21 09:09:34
Автор: Іван

Договір поручництва

У відповідності до Даного Договору, поручник зобов’язується солідарно відпові дати перед кредитором за виконання зобов’язань за договором

2011-12-13 14:25:16
Автор: Іван

Договір на здійснення операційного аудиту

Замовник доручає а Виконавець бере на себе зобов`язання здійснити аудиторську перевірку (операційний аудит) за Програмою, затвердженою Замовником (додаток 1) яка є невід`ємною частиною цього Договору

2011-12-13 14:15:55
Автор: Іван

Договір між міською адміністрацією та підприємством на виконання соціального замовлення

Сторони за Даним Договором зобов’язуються шляхом об’єднання фінансів, майна та зусиль спільно діяти в сфері виконання територіального соціального замовлення щодо розвитку муніципального житлового будівництва та в спільній пайовій участі з будівництва наступного об’єкта
>