Zrazok

Зразки юридичних документів

2011-11-02 13:21:51
Автор: Іван

Лізингова угода

Орендар одержує право використовувати устаткування протягом усього терміну оренди, однак не має права пересту пати свої права, обов'язки за цією угодою або будь-які інте реси, що випливають з нього для третьої особи, без письмової згоди Орендодавця. У цьому випадку Орендар зобов'язаний надати Орендодавцеві дані про цю особу за формою і в термін, установлені Орендодавцем

2011-11-02 13:18:24
Автор: Іван

Вимога про розірвання договору оренди

Цим листом звертаємось до вас з вимогою про дострокове розірвання договору оренди через неналежне виконання вашим підприємством умов договору оренди складських приміщень

2011-11-02 10:07:01
Автор: Іван

Договір дарування

Дарувальник зобов’язується безоплатно передати Обдаровуваному майно у власність, склад якого, а також порядок та умови передачі визначаються цим Договором

2011-11-01 16:01:15
Автор: Іван

Видавничий договір

В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Автор зобов'язується створити літературний твір відповідно до вимог Видавництва та надати Видавництву дозвіл (ліцензію) на одноразове видання (відтворення й опублікування) твору

2011-11-01 15:51:40
Автор: Іван

Контракт поставки одягу

Усі спори чи розбіжності, що можуть виникнути з цього контракту або у зв'язку з ним, підлягають розгляду, з виключенням звернення сторін до загальних судів, по відповідно до Правил виробництва справ у цій комісії, рішення якої є остаточними і обов'язковими для обох сторін

2011-11-01 15:46:51
Автор: Іван

Угода про переказ боргу

У зазначений термін ПЕРЕКАЗНИК зобов’язаний передати НАСТУПНИКУ всю інформацію і документацію, з якої випливають права і обов’язки першого, що є предметом Даної Угоди

2011-11-01 15:37:11
Автор: Іван

Угода про передачу завдатку

Сторони домовились про купівлю-продаж продукцію, яку Продавець зобов'язується передати Покупцеві у визначений термін, а Покупець зобов'язується прийняти й оплатити їх у термін, вказаний у цій угоді

2011-10-29 10:25:00
Автор: Іван

Договір оренди

Орендодавець, з однієї сторони, і Організація орендарів названа у подальшому "Орендар", з другої сторони, уклали цей договір про подане нижче

2011-10-28 22:14:22
Автор: Іван

Кредитна угода між ДПА та підприємством

Державна податкова адміністрація (інспекція), у подальшому — ДПА (ДПІ), в особі, що діє на підставі Закону України "Про державну податкову службу в Україні", з однієї сторони
>