Zrazok

Зразки юридичних документів

2013-03-23 23:40:08
Автор: Іван

Договір на брокерське обслуговування операцій з цінними паперами

Вид замовлення /потрібне підкреслити/: Зміст замовлення лімітне замовлення на купівлю ЛЗК) замовлення купити цінні папери за ціною, що не перевищує обумовлену лімітне замовлення на продаж (ЛЗП) замовлення продати цінні папери за ціною, що не нижче, ніж обумовлена стоп-замовлення на купівлю (СЗК)

2013-03-23 23:40:07
Автор: Іван

Типовий підрядний договір на технічне обслуговування та ремонт ліфтів і диспетчерських систем

Під час виконання договірних зобов'язань Сторони керуються діючим законодавством України, ПББЕЛ, "Положенням про систему технічного обслуговування та ремонту ліфтів в Україні" КД 36.1-001-2000, "Положенням про технічне обслуговування, ремонт та реконструкцію (відновлення) систем ОДС (ОДЗ), ГОСТ

2013-03-23 23:40:05
Автор: Іван

Договір доручення на ведення справ в Господарському суді

ЗАМОВНИК здійснює оплату за Даним Договором одноразово в безготівковому порядку платіжним дорученням на розрахунковий рахунок ВИКОНАВЦЯ: – за п.4.1.1 Даного Договору передоплата протягом ___ днів з моменту його підписання; – за п.4.1.2 Даного Договору протягом ___ днів з моменту набрання

2013-03-23 23:40:05
Автор: Іван

Ліцензійний договір про надання дозволу на використання комерційної таємниці

Цей договір укладено між: ___ ___ далі - Ліцензіар, з одного боку, і ___ ___ далі - Ліцензіат, з іншого боку, беручи до уваги, що: а) ___ (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи, що є власником комерційної таємниці) ___ має знання і досвід у галузі ___; б)

2013-03-23 23:40:04
Автор: Іван

Договір маклерський з продавцем

"ЗАМОВНИКИ" мають намір передати всі права власності на нерухомий об'єкт, надалі іменований "НЕРУХОМІСТЬ", зазначений у додатку 1.1 до цього Договору, третій юридичній або фізичній особі і укладають цей Договір з "ВИКОНАВЦЕМ" з метою отримання інформаційно-консультаційних послуг для юридично

2013-03-23 23:40:04
Автор: Іван

Договір підряду на капітальний ремонт

Замовник зобов'язаний передати Підряднику у встановленому порядку затверджену проектно-кошторисну документацію, необхідні для провадження робіт обладнання, матеріали, прийняти від Підрядника за актом об'єкт капітального ремонту та оплатити виконані роботи

2013-03-23 23:40:03
Автор: Іван

Договір застави майнових прав на об'єкт промислової власності

Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними

2013-03-23 23:40:02
Автор: Іван

Договір підряду з тимчасовим трудовим (творчим) колективом

___, (назва організації) надалі "ЗАМОВНИК", в особі ___, (П.І.Б., посада) що діє на підставі ___, з одного боку, і (статуту, положення, довіренності) Тимчасовий трудовий (творчий) колектив, надалі "ТТК", в особі ___ ___, що діє на підставі рішення загальних зборів ТТК, з іншого боку, (П.І.Б.) уклали

2013-03-23 23:40:02
Автор: Іван

Договір оренди кімнати для офісу малого підприємства

ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов'язаний: - забезпечувати безперешкодне використання ОРЕНДАРЕМ приміщення, що орендується, на умовах Даного Договору; - забезпечити персоналу ОРЕНДАРЯ безперешкодний вхід до будинку, в якому знаходиться приміщення, що орендується; - видавати ОРЕНДАРЮ документи, які свідчать про

2013-03-23 23:40:01
Автор: Іван

Договір про надання консультаційної послуги

Замовник в порядку та на умовах, визначених цим Договором, дає завдання, а Виконавець приймає на себе зобов'язання надати за плату Замовнику послугу щодо проведення разового консультаційного обслуговування персоналу Замовника із фінансових та економічно-правових питань, пов'язаних з виробничою
>