Zrazok

Зразки юридичних документів

2013-03-23 23:40:01
Автор: Іван

Договір на здійснення послуг охорони

Забезпечити: - освітлення у темний час доби території об'єкта, прийнятого під охорону, та підступів до нього задля доступності і можливості спостереження співробітнику, який здійснює охорону; - здійснення заходів протипожежної профілактики та дотримання співробітниками ЗАМОВНИКА вимог пожежної

2013-03-23 23:40:00
Автор: Іван

Договір про надання послуг щодо розробки бізнес-плану для реалізації біодеструктивних сорбентів

Виконавець не несе відповідальності за ненадання або неналежне надання послуг, якщо це пов'язане з ненаданням Замовником необхідної інформації, або наданням Замовником недостовірної інформації, або невиконанням Замовником обов'язків, передбачених цим Договором

2013-03-23 23:39:59
Автор: Іван

Договір безстрокового безоплатного користування державним майном

___ "___" ___ 200_ року N ___ Ми, що нижче підписалися: ___ (Фонд майна АР Крим або регіональне ___, відділення Фонду державного майна України) в особі ___, (посада, прізвище, ім'я та по батькові) який (а) діє на підставі ___ (назва документа) з однієї сторони, та ___ (назва відкритого акціонерного

2013-03-23 23:39:59
Автор: Іван

Контракт на постачання сирої нафти

Contingencies Should any circumstances arise which the complete or partial fulfilment by any of the parties of their respective obligations under this contract, namely: fire, ice conditions of any other acts of the elements, war, military operations of any character, blockade, prohibition of export

2013-03-23 23:39:58
Автор: Іван

Договір консигнації на продаж продукції

ОБОВ’ЯЗКИ КОНСИГНАТОРА КОНСИГНАТОР зобов’язується: – точно виконувати вказівки КОНСИГНАНТА, передбачені Даним Договором, а також дані йому останнім додатково в письмовій формі; – вживати всіх необхідних заходів та дій для безперешкодної поставки товарів КОНСИ ГНАНТА на договірній

2013-03-23 23:39:58
Автор: Іван

Договір на виконання проектно-вишукувальних робіт

Товариство з обмеженою відповідальністю "___", яке надалі іменується "ВИКОНАВЕЦЬ", в особі Генерального директора ___, що діє на підставі Статуту з однієї сторони та ліцензій серії ___ за № ___, та Товариство з обмеженою відповідальністю "___", надалі "ЗАМОВНИК", в особі Генерального директора ___

2013-03-23 23:39:57
Автор: Іван

Договір про інкасування векселів

Реєстр до договору поданих до інкасування векселів ___ (повне найменування пред’явника) ___ (банківські реквізити, адреса пред’явника) ___ (дата пред’явлення) №з/п Найменування, реквізити, адреса пред'явника векселя до врахування Номер, вид векселя Дата і місце Найменування, юридична адреса

2013-03-23 23:39:57
Автор: Іван

Договір купівлі-продажу квартири

Продавець ___ (прізвище, ім'я, по батькові) зобов'язується в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, передати у власність Покупця, а Покупець ___ (прізвище, ім'я, по батькові) зобов'язується в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, прийняти та оплатити квартиру № ___ (цифрами

2013-03-23 23:39:56
Автор: Іван

Договір застави нерухомого майна та обладнання

Суб`єкт підприємницької діяльності - фізична особа (далі - Заставодавець) в особі ___, (прізвище, ім`я, по батькові) що діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності - фізична особа ___, з однієї сторони, та ___, (далі іменується Заставодержатель) в особі ___

2013-03-23 23:39:55
Автор: Іван

Депозитарний договір

Зберігач зобов'язаний: дотримуватися вимог Положення щодо взаємовідносин з Депозитарієм; дотримуватися порядку отримання, обліку, передавання, використання та зберігання засобів криптозахисту Національного банку України та виконання правил інформаційної безпеки відповідно до нормативно-правових
>