Zrazok

Зразки юридичних документів

2013-03-23 23:39:54
Автор: Іван

Договір комісії на продаж

Предмет договору 1.1.Комітент доручає, а Комісіонер зобов'язується здійснити від свого імені за рахунок Комітента угоду з продажу товарів за межі України, найменування, ціна і кількість яких визначається Сторонами в додатку до цього Договору, який є його невід'ємною частиною

2013-03-23 23:39:53
Автор: Іван

Договір поруки (на забезпечення зобов'язання позичальника за договором позики)

1.5 цього Договору) суму позики, а також проценти за користування коштами (Основне зобов'язання) ; - зобов'язання відшкодувати Позикодавцю шкоду, завдану невиконанням чи неналежним виконанням Основного зобов'язання (Зобов'язання з відшкодування шкоди) ; - зобов'язання сплатити Позикодавцю неустойку

2013-03-23 23:39:53
Автор: Іван

Договір про надання маркетингових послуг

Маркетингові дослідження здійснюються за наступними напрямками: - можливості та перспективи ведення комерційних операцій щодо об'єкта маркетингових досліджень на території, щодо якої проводяться маркетингові дослідження; - визначення діючих та потенційних конкурентів на відповідному сегменті ринку;

2013-03-23 23:39:52
Автор: Іван

Угода між продавцем і покупцем про передачу авансу

"ПРОДАВЕЦЬ" має намір передати "ПОКУПЦЕВІ" або третій особі за вказівкою "ПОКУПЦЯ" права власності на нерухоме майно, що називається надалі "НЕРУХОМІСТЬ", що знаходиться за юридичною адресою: ___ (область, місто, вулиця, будинок, корпус, квартира) і приналежне "ПРОДАВЦЮ" на підставі ___ (вид і опис

2013-03-23 23:39:52
Автор: Іван

Типовий договір про конфіденційність наданої інформації про АТ

Отримуюча сторона зобов'язана: - повідомити кожного з Представників про конфіденційність наданої інформації та про умови цього Договору; - дати інструкції кожному з Представників щодо дотримання конфіденційності під час роботи з конфіденційною інформацією і використовувати її тільки в зв'язку з

2013-03-23 23:39:51
Автор: Іван

Договір оренди приміщення для офісу малого підприємства

У момент підписання акту приймання Орендодавець передає Орендарю ключі від приміщення‚ що орендується‚ після чого персоналу Орендаря має бути забезпечений безперешкодний доступ у приміщення‚ що орендується

2013-03-23 23:39:51
Автор: Іван

Договір операційного аудиту

ЗОБОВ`ЯЗАННЯ СТОРІН 4.1 Виконавець в ході перевірки та по її результатам зобов`язаний: дотримуватись вимог чинного законодавства України, Національних (або Міжнародних) нормативів аудиту, Кодексу професійної етики аудитора України; уникати прилюдної оцінки дій посадових осіб Замовника або його

2013-03-23 23:39:50
Автор: Іван

Договір процентної позики

За цим договором Позикодавець передає у власність Позичальнику грошові кошти у розмірі, встановленому Договором, а Позичальник зобов'язується повернути їх Позикодавцю, а також сплатити проценти в розмірі та порядку, встановлених Договором

2013-03-23 23:39:49
Автор: Іван

Договір про надання юридичних послуг

Юридична фірма бере на себе зобов'язання із надання Замовникові наступних юридичних послуг: а) перевіряє відповідність вимогам законодавства внутрішніх документів (локальних актів) Замовника, візує їх, надає допомогу Замовнику з підготовки та коректного оформлення зазначених документів; б) бере

2013-03-23 23:39:49
Автор: Іван

Договір про надання інформатизаційних послуг

Товариство з обмеженою відповідальністю "___", платник податків на загальних підставах (свідоцтво № ___ від ___ року), далі – ЗАМОВНИК, в особі генерального директора ___, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та СПД ___, далі Виконавець, що є платником єдиного податку (свідоцтво ___ №
>