Zrazok

Зразки юридичних документів

2013-03-23 23:39:48
Автор: Іван

Договір купівлі-продажу великої рогатої худоби

Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань по дійсному договору, якщо пов- не або часткове невиконання своїх зобов'язань являється наслідком обставин непоборної сили (землетрусу, пожежі, повені, епідемії), а також некласичних видів форс-мажорних обставин

2013-03-23 23:39:48
Автор: Іван

Угода про припинення зобов’язання зарахуванням

ПРЕДМЕТ УГОДИ 1.1 Сторони підтверджують одна одній, що між ними виникли такі зустрічні однорідні вимоги, строк яких настав: а) вимога Кредитора щодо виконання контракту (договору) №___ від ___, згідно з яким Боржник (Кредитор) повинен сплатити Кредитору (Боржнику) ___ грн за ___, одержані по

2013-03-23 23:39:47
Автор: Іван

Договір між батьками про сплату аліментів

Ми, ___ (ідентифікаційний номер ___), який проживає за адресою: ___, з однієї сторони, та ___ (ідентифікаційний номер ___), яка проживає за адресою: ___, розуміючи значення своїх дій, діючи добровільно, без будь-якого примусу, уклали цей договір про наступне: 1

2013-03-23 23:39:47
Автор: Іван

Шлюбний договір (для громадян, які перебувають у шлюбі)

Майно, яке належить кожному чоловікові до вступу в шлюб, отримане в період шлюбу кожним з подружжя у дар, в порядку спадкування, а також з інших безоплатним операцій, що носять особистий характер, є власністю того чоловіка, кому майно належало до шлюбу чи було передано в період шлюбу

2013-03-23 23:39:46
Автор: Іван

Договір поставки брухту та відходів кольорових металів

Під непереборною силою у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій

2013-03-23 23:39:46
Автор: Іван

Договір на закупівлю сільськогосподарської продукції

Під непереборною силою у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій

2013-03-23 23:39:45
Автор: Іван

Типовий видавничий договір на твори образотворчого мистецтва

Примітки: а) зазначені строки обчислюються з наступного дня після отримання ескізу або оригіналу Видавництвом; б) час перебування ескізу або оригіналу на перегляді у відповідній організації, якщо необхідність такого перегляду встановлена нормативними актами, і крім того ще 2 тижні після перегляду з

2013-03-23 23:39:44
Автор: Іван

Договір на проведення аудиту звітності

ЗОБОВ`ЯЗАННЯ СТОРІН 2.1.Виконавець в ході перевірки та по її результатам зобов`язаний: - дотримуватися вимог чинного законодавства України, Національних (або Міжнародних нормативів аудиту, Кодексу професійної етики аудитора України; - уникати прилюдної оцінки дій посадових осіб Замовника або його

2013-03-23 23:39:43
Автор: Іван

Договір купівлі-продажу цінних паперів

Обставинами непереборної сили згідно цього договору вважаються: пожежі, повені, епідемії, епізоотії, землетруси та інші природні та штучні (техногенні) лиха, повстання, ембарго, війни або військові дії будь-якого типу, мобілізації, страйки, нормативні та ненормативні акти органів законодавчої або

2013-03-23 23:39:43
Автор: Іван

Угода про співпрацю

Обов’язки Аптеки: узгоджувати разом з Фондом тематику інформації, яка надається відвідувачам Аптеки (назви препаратів без рецептурної групи, інші відомості, подані в анотаціях до цих препаратів) ; здійснювати діяльність по інформуванню відвідувачів Аптеки про ефективністьтих чи інших препаратів
>