Zrazok

Зразки юридичних документів

2013-03-23 23:40:34
Автор: Іван

Зразковий договір на створення (передання) науково-технічної продукції

При завершенні робіт виконавець надає замовникові акт здавання-прийняття науково-технічної продукції з додат ком до нього: комплекту наукової, технічної і іншої документації, перед баченої технічним завданням і умовами договору; ПРОТОКОЛУ комісії з прийняття дослідних (партій) нової техніки

Категорія: Договори

2013-03-23 23:40:34
Автор: Іван

Договір про рекламу товарів (робіт, послуг)

___ "___"___ року ___, (вказати найменування сторони) надалі іменується "Рекламодавець", в особі ___ ___, (вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові) що діє на підставі ___, (вказати: статуту, довіреності, положення тощо) з одного боку, та ___, (вказати найменування сторони) надалі іменується

Категорія: Договори

2013-03-23 23:40:33
Автор: Іван

Договір на транспортне обслуговування

___ (назва підприємства, організації, установи) (надалі іменується "Замовник") в особі ___ ___, (посада, прізвище, ім'я, по батькові) що діє на підставі ___, з одного боку, та ___ (назва підприємства, організації, установи) (надалі іменується "Виконавець") в особі ___ ___, (посада, прізвище, ім'я

Категорія: Договори

2013-03-23 23:40:31
Автор: Іван

Договір на проведення оцінки групи інвентарних об’єктів

Строк виконання робіт 10 (десять) календарних днів від дати підписання цього договору; другий етап - доопрацювання результатів незалежної оцінки з метою приведення звіту у відповідність до нормативно-правових актів з оцінки майна у разі виявлення відхилення від зазначених актів, а також у разі

Категорія: Договори

2013-03-23 23:40:31
Автор: Іван

Договір будівельного підряду

Під непереборною силою у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій

Категорія: Договори

2013-03-23 23:40:30
Автор: Іван

Договір здачі в операційну оренду основних засобів

Якщо Орендар допустив погіршення стану орендованих основних засобів або їх загибель, він зобов'язаний відшкодувати Орендодавцю всі збитки, пов'язані з їх відновленням за кошторисом Орендодавця, а у разі неможливості відновлення - Орендар зобов'язаний відшкодувати вартість аналогічних основних

Категорія: Договори

2013-03-23 23:40:29
Автор: Іван

Договір про надання наукових патентно-інформаційних робіт (послуг)

Товариство з обмеженою відповідальністю "___" (далі - Ліцензіар), в особі директора ___, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і Фізична особа-підприємець ___, особисто, який іменується далі "Виконавець", з другої сторони, уклали цей Договір про наступне: 1

Категорія: Договори

2013-03-23 23:40:28
Автор: Іван

Договір підряду на проведення проектних робіт

Підрядник зобов'язаний: - розробити документацію в порядку та на умовах, визначених цим Договором, додержуючись вимог, що містяться у завданні Замовника та інших вихідних даних, наданих Замовником, а також спеціальних вказівок останнього та вимог, що звичайно ставляться до подібної документації; -

Категорія: Договори

2013-03-23 23:40:28
Автор: Іван

Договір на пошиття костюму

Підрядник зобов'язується: - після передачі йому матеріалу забезпечити правильне його використання і збереження; - попередити замовника у термін ___ днів про непридатність або недоброякісність переданого йому матеріалу; - своєчасно попередити замовника про необхідність перевищення зазначеної в

Категорія: Договори

2013-03-23 23:40:27
Автор: Іван

Договір на надання стоянки для автомобіля

З відміткою особи, що здійснює пропуск автомобілів на територію, що охороняється, на бланку узгодженої сторонами форми часу перебування автомобіля на стоянці, що охороняється "Виконавця" і підписи зазначеної особи; - за весь час знаходження автомобіля на стоянці, що охороняється "Виконавця" останній

Категорія: Договори

>