Zrazok

Зразки юридичних документів

2013-03-23 23:39:32
Автор: Іван

Договір про припинення зобов'язання передачею відступного

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ___ (надалі - КРЕДИТОР), зареєстроване ___ районною у місті ___ державною адміністрацією ___ року за реєстраційним номером ___, ідентифікаційний номер за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України ___, місцезнаходження якого: місто ___, вулиця ___, ___, в

Категорія: Договори

2013-03-23 23:39:31
Автор: Іван

Типовий договір оренди державного майна

___ (дата підписання) ___ (у подальшому іменований "Орендодавець") (повна назва Орендодавця) в особі ___, (посада, прізвище, ім’я та по батькові) що діє на підставі ___, з одного боку, (назва документа, № наказу) та ___ (в подальшому (повна назва фізичної або юридичної особи) іменований "Орендар") в

Категорія: Договори

2013-03-23 23:39:31
Автор: Іван

Договір на проведення аудиту

Аудиторська фірма ___, (назва) (далі - Виконавець), в особі ___, яка здійснює свою діяльність на підставі ліцензії серії ___ N ___, чинної до "___" ___ ___ р., з одного боку, та ___, (далі - Замовник) в особі ___, яка діє на підставі ___, з іншого боку, уклали цей Договір з наступних питань

Категорія: Договори

2013-03-23 23:39:30
Автор: Іван

Договір на участь у ярмарку

Надає для продажу на ярмарку товари відповідно з доданим до цього договору переліком, який є невід'ємною частиною цього договору, в якому зазначаються кількість, розгорнутий асортимент і первісна ціна товарів, пропонованих до продажу

Категорія: Договори

2013-03-23 23:39:29
Автор: Іван

Договір про надання послуг підключення та доступу до мережі Інтернет

ОСОБИСТІ ДАННІ АБОНЕНТА АБОНЕНТ: (прізвище) (ім'я) (по-батькові) ПАСПОРТ: (серія) (номер) (ким виданий) (дата видачі) АДРЕСА (прописка/реєстрація) : (країна) (місто) (поштовий індекс) (вулиця) (будинок) (під’їзд) (поверх) (№ квартири) АДРЕСА (фактичного надання послуги) : (країна) (місто) (поштовий

Категорія: Договори

2013-03-23 23:39:28
Автор: Іван

Договір на абонентне обслуговування

Виставляти Замовнику рахунки: 2.1.5.1 за разові послуги згідно з даним Договором - на момент підписання Договору; 2.1.5.2 за послуги, що надаються в першому місяці після підписання даного Договору - на момент підписання Договору; 2.1.5.3 за послуги, що надаються у другому місяці - до 5 (п'ятого)

Категорія: Договори

2013-03-23 23:39:27
Автор: Іван

Договір про надання завдатку

___, (надалі іменується "Боржник") в особі ___, що діє на підставі ___, з однієї сторони, та ___, (надалі іменується "Кредитор") в особі ___, що діє на підставі ___, з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір про надання завдатку (надалі

Категорія: Договори

2013-03-23 23:39:27
Автор: Іван

Договір позики

Прізвище, ім'я, по батькові ___, громадянин України, паспорт: серія ___ N ___, виданий ___ місце проживання___, (повна поштова адреса) який іменується даліПозикодавець, і Прізвище, ім'я, по батькові ___, громадянин України, паспорт: серія ___ N ___, виданий ___ місце проживання___, (повна поштова

Категорія: Договори

2013-03-23 23:39:26
Автор: Іван

Договір доручення

Повірений зобов'язаний: - повідомляти довірителеві на його вимогу всі відомості про хід виконання доручення; - після виконання доручення або в разі припинення договору доручення до виконання негайно повернути довірителеві довіреність, строк чинності якої не сплив, і надати звіт із залученням

Категорія: Договори

2013-03-23 23:39:25
Автор: Іван

Договір дарування квартири

Дарувальник цим підтверджує, що квартира на момент укладання цього Договору належить йому на праві приватної власності на підставі ___, яке зареєстроване у ___ ___ року, а також те, що квартира не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення

Категорія: Договори

>