Zrazok

Зразки юридичних документів

2013-03-23 23:39:24
Автор: Іван

Договір на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування

___ обласна державна адміністрація (далі - Замовник) в особі голови облдержадміністрації ___, що діє на підставі ___, з однієї сторони, та ___ (найменування юридичної або фізичної особи) (далі - Перевізник) в особі ___, що діє на підставі ___ з іншої сторони (далі - сторони), відповідно до протоколу

Категорія: Договори

2013-03-23 23:39:23
Автор: Іван

Договір оренди легкового автомобіля у приватної особи

ОРЕНДАР зобов'язується: - використовувати автомобіль, що орендується, виключно за його цільовим призначенням у відповідності до п.2 Даного Договору; - своєчасно здійснювати орендні платежі; - фінансувати профілактичне обслуговування та поточний ремонт ав- томобіля, що орендується; - фінансувати

Категорія: Договори

2013-03-23 23:39:23
Автор: Іван

Договір про розробку проектної документації

Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними

Категорія: Договори

2013-03-23 23:39:22
Автор: Іван

Договір про поділ спільного сумісного майна, набутого за час шлюбу

Попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства щодо недійсності угод, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам'яті, діючи вільно без будь-якого примусу як фізичного, так і психічного, з однієї сторони - ___, народився в місті ___, ___ року, ідентифікаційний номер за Державним

Категорія: Договори

2013-03-23 23:39:21
Автор: Іван

Договір на забезпечення надання послуг з обслуговування багатоквартирного будинку

Перелік робіт, здійснюваних при проведенні технічних оглядів або за заявкою: а) усунення незначних несправностей в системах водопроводу і каналізації (усунення течі в трубопроводах, приладах та арматурі; огляд, очищення і заміна регулюючих кранів вентилів, засувок, очищення від накипу запірної

Категорія: Договори

2013-03-23 23:39:20
Автор: Іван

Договір про поділ винагороди

Примірник цього договору зберігається в справах ___ нотаріальної контори, і по одному примірнику видається учасникам договору

Категорія: Договори

2013-03-23 23:39:18
Автор: Іван

Договір оренди автомобіля

Орендна плата сплачується Орендарем щомісячно (поквартально) готівкою через касу Орендаря (або в безготівковому порядку на розрахунковий рахунок (особовий рахунок в установі Ощадбанку) Орендодавця) не пізніше ___ числа кожного місяця (квартала)

Категорія: Договори

2013-03-23 23:39:17
Автор: Іван

Установчий договір про створення асоціації

Ін.Третя модель: а) члени асоціації виконують певні відрахування як у виг ляді грошових сум, так і у вигляді лімітів, фондів, які переда ються асоціації для виробничої або іншої діяльності, що при носить прибуток, частину якого асоціація залишає у своєму розпорядженні, а частину виплачує членові

Категорія: Договори

2013-03-23 23:39:17
Автор: Іван

Замовлення – договір на виготовлення, доставку та монтаж вікон та дверей

Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань згідно Договору, якщо це невиконання сталося внаслідок настання обставин непереборної сили, а саме: пожежа, повінь, землетрус, військові дії, блокада, страйк, адміністративні акти державних органів, рішення

Категорія: Договори

2013-03-23 23:39:16
Автор: Іван

Договір позики (співробітнику підприємства)

У разі звільнення з роботи Позичальника строк повернення позики вважається таким, що настав та виконуються такі безумовні дії: 3.3.1.Непогашена сума позики вважається додатковим благом у грошовій формі, одержаним Позичальником від Позикодавця, з одночасним скасуванням заборгованості Позичальника

Категорія: Договори

>