Zrazok

Зразки юридичних документів

2013-03-23 23:39:09
Автор: Іван

Договір про надання послуг буксирування судна

Виконавець зобов'язаний: - за письмовим завданням Замовника особисто надавати останньому визначені цим Договором послуги в строк не пізніше ___ днів з дня отримання завдання; - забезпечувати якість наданих послуг відповідно до вимог, які узгоджені Виконавцем із Замовником (або згідно із вимогами

Категорія: Договори

2013-03-23 23:39:09
Автор: Іван

Договір на виконання проектних і розвідувальних робіт

ЗАМОВНИК за цим Договором зобов'язаний: - надати ПІДРЯДЧИКУ необхідні для проектування вихідні дані за 15 днів до початку робіт; - протягом п'яти календарних днів з дня набуття чинності цим Договором визначити свого відповідального представника і повідомити про це ПІДРЯДЧИКА; - у разі потреби надати

Категорія: Договори

2013-03-23 23:39:08
Автор: Іван

Договір складського зберігання

Товарний склад ___, (повна назва господарюючого суб'єкта) в особі його керівника ___, (посада, прізвище, ім'я та по батькові) діючого на підставі ___, далі -"Зберігач", з одного боку, і, з другого боку, підприємство___, (повна назва господарюючого суб'єкта) в особі керівника ___, (прізвище, ім'я та

Категорія: Договори

2013-03-23 23:39:07
Автор: Іван

Договір про спільну діяльність

Сторона-2, виконує всі необхідні юридичні дії і акти для досягнення поставленої за договором цілі, зокрема реєструє цей Договір в податковому органі; відчиняє окремий поточний рахунок в банку, через який здійснює всі фінансові операції по спільній діяльності; веде окремий податковий і бухгалтерський

Категорія: Договори

2013-03-23 23:39:07
Автор: Іван

Договір поставки торгівельного обладнання

ПП "___", надалі – "Постачальник", в особі директора ___, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та ТОВ "___", надалі – "Покупець", в особі директора ___, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, разом надалі за текстом – "Сторони", уклали даний Договір про

Категорія: Договори

2013-03-23 23:39:06
Автор: Іван

Договір про маркетингове обслуговування (просування торгової марки товарів)

Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній згідно цього Договору мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або телеграфом, факсом з одночасним повідомлення про отримання, або доставлені особисто за

Категорія: Договори

2013-03-23 23:39:06
Автор: Іван

Договір підряду з будівництва будинку (монтаж фундаменту та будинку на фундаменту)

У випадку не оплати або не своєчасно проведеної оплати робіт Замовником, Підрядник залишає за собою право розірвати цей договір в односторонньому порядку з актування виконаних робіт з фактично понесених витрат з подальшою їх компенсацією Замовником, зі стягненням з Замовника штрафу в розмірі 0,1%

Категорія: Договори

2013-03-23 23:39:05
Автор: Іван

Договір на інформаційно-довідкове обслуговування

___ (назва підприємства, установи, організації, кооперативу) назване у педальному "Виконавець" в особі ___, що діє на підставі ___, з одного боку, і ___ (назва підприємства, установи, організації, кооперативу) названого у подальшому "Замовник", в особі ___, що діє на підставі ___, з другого

Категорія: Договори

2013-03-23 23:39:04
Автор: Іван

Шлюбний договір (укладений до реєстрації шлюбу)

Ми, громадяни України, ___ (ідентифікаційний номер ___, паспорт серії ___ № ___, виданий ___), який мешкає за адресою: ___, та ___ (ідентифікаційний номер ___, паспорт серії ___ № ___, виданий ___), який мешкає за адресою: ___, надалі "СТОРОНИ", у присутності свідків: ___, який мешкає за адресою:

Категорія: Договори

2013-03-23 23:39:04
Автор: Іван

Договір про надання туристичних послуг

Інформацію щодо набору сплачених послуг і послуг, які є додатковими і вимагають додаткової оплати (наприклад, за користування баром в готельному номері справляється додаткова плата; користування телефоном не входить в оплату за проживання; окремі канали телемовлення є приватними – їх

Категорія: Договори

>