Zrazok

Зразки юридичних документів

2013-03-23 23:38:56
Автор: Іван

Договір оренди-найму транспортного засобу

___, яке далі іменується Орендодавець, в особі ___, діючого на підставі ___, з одного боку, і яке далі іменується Орендар, в особі ___, діючого на підставі ___, з другого боку, уклали даний договір про наступне

Категорія: Договори

2013-03-23 23:38:55
Автор: Іван

Договір міни

Кожна із СТОРІН, що виступає в якості продавця, зобов’язана: – надати майно, що є предметом обміну, у розпорядження СТОРОНИ, що виступає як покупець, та забезпечити необхідні умови щодо доставки товару до транспортно-перевізних засобів, що використовуються останнім; – забезпечити за

Категорія: Договори

2013-03-23 23:38:55
Автор: Іван

Договір на участь у комерційній виставці

ОБОВ’ЯЗКИ ОРГКОМІТЕТА ОРГКОМІТЕТ за Даним Договором зобов’язаний: – забезпечити умови для успішного функціонування заходу; – надати учаснику необхідні приміщення – ___ ___; (склад, сховище, демонстраційний майданчик, службове приміщення з телефоном) – забезпечити умови для

Категорія: Договори

2013-03-23 23:38:54
Автор: Іван

Договір на надання інформаційних (консультаційних) послуг

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ЗАМОВНИК: доручає, а ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується надати йому, у відповідності до умов Даного Договору, спеціальну інформацію (кваліфіковану консультацію), а ЗАМОВНИК зобов’язується прийняти послугу та оплатити її

Категорія: Договори

2013-03-23 23:38:54
Автор: Іван

Договір купівлі-продажу квартири між підприємствами

ПРОДАВЕЦЬ зобов'язаний: а) передати продану квартиру ПОКУПЦЮ за актом передачі протягом ___ з моменту ___; б) квартира повинна бути передана у стані, придатному до негайної експлуатації її ПОКУПЦЕМ; в) прийняти здійснену ПОКУПЦЕМ оплату

Категорія: Договори

2013-03-23 23:38:53
Автор: Іван

Договір про видання і розповсюдження створеного твору (з умовою про передачу виключного права на використання твору)

У разі використання Автором при створенні Твору чужих творів у формі переробки або запозичення, за винятком малих цитат (тобто окремих чужих думок у порядку полеміки або з метою підкріплення власної аргументації), Автор зобов'язується подати Виконавцю одночасно з рукописом перелік чужих творів із

Категорія: Договори

2013-03-23 23:38:52
Автор: Іван

Договір про депозитний вклад

Київ "___"___200_ року ___ (назва підприємства, організації, установи) (надалі іменується "Банк") в особі ___ (посада, прізвище, ім'я, по батькові) що діє на підставі ___, з одного боку, та ___ (назва підприємства, організації, установи) (надалі іменується "Вкладник") в особі ___ (посада, прізвище

Категорія: Договори

2013-03-23 23:38:52
Автор: Іван

Договір про встановлення земельного сервітуту

Зобов'язаний: • своєчасно вносити плату за встановлення земельного сервітуту; • належно використовувати встановлений земельний сервітут відповідно до цільового призначення земельної ділянки; • не чинити дій, що можуть привести до погіршення якісних характеристик та екологічного стану

Категорія: Договори

2013-03-23 23:38:51
Автор: Іван

Договір про проживання дитини та про участь у її вихованні

Якщо дитина захворіла, або батько буде у відрядженні, або з інших поважних або неповажних причин батько не буде проводити час з дитиною – це не є умовою для розірвання договору, договір зберігає свою дію на наступний термін

Категорія: Договори

2013-03-23 23:38:50
Автор: Іван

Договір побутового прокату

___ Підприємство ___ (назва підприємства по наданню побутових послуг) в особі ___, (посада, прізвище та ініціали уповноваженого представника) з одного боку, та, з другого боку, громадянин ___ (прізвище, ім'я та по батькові, ___ повна домашня адреса, серія та номер паспорта, ___ коли та ким виданий

Категорія: Договори

>