Zrazok

Зразки юридичних документів

2013-03-23 23:38:42
Автор: Іван

Договір комісії на продаж продукції

КОМІТЕНТ: ___, (повне фірмове найменування підприємства) в особі директора ___, (П.І.Б.) що діє на підставі ___, з одного боку, і КОМІСІОНЕР: ___, (повне фірмове найменування підприємства) в особі директора ___, (П.І.Б.) що діє на підставі ___, з іншого боку, уклали Даний Договір про наступне: 1

Категорія: Договори

2013-03-23 23:38:42
Автор: Іван

Договір на надання послуг захищеного колокейшену

Сторони домовились, що у цьому Договорі нижчевикладені терміни мають такий зміст: 1.1.1."КСЗІ"– комплексна система захисту інформації; 1.1.2."Колокейшен"– розміщення апаратно-програмного комплексу Замовника (серверу з програмним забезпеченням) на технічній площі Виконавця з організацією

Категорія: Договори

2013-03-23 23:38:41
Автор: Іван

Договір відповідального зберігання нафтопродуктів

Даного договору Зберігач має право стягнути завдані збитки, спричинені несвоєчасним проведення розрахунків за послуги в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості неоплачених послуг за кожен день затримки (пеня нараховується і сплачується за весь період затримки), та зміною курсу долара США

Категорія: Договори

2013-03-23 23:38:40
Автор: Іван

Договір на створення патентно-інформаційної продукції (реєстрацію товарного знака)

Остаточний розрахунок проводиться у ___ денний термін після надання Замовнику довідки про прийняття до розгляду заявки на реєстрацію товарного знаку (знаку обслуговування)

Категорія: Договори

2013-03-23 23:38:39
Автор: Іван

Договір про завдаток

ЗАВДАТКОДЕРЖАТЕЛЬ повинен повернути подвійну суму передоплати протягом ___ з моменту відмови від договору чи з моменту закінчення терміну договору, якщо ЗАВДАТКОДЕРЖАТЕЛЬ не розпочне його виконання

Категорія: Договори

2013-03-23 23:38:38
Автор: Іван

Договір про співробітництво у сфері телекомунікацій

Співпраця за даним Договором полягає у послугах, а саме: - монтаж телекомунікаційних мереж; - розвиток, експлуатація, технічна підтримка та ремонт телекомунікаційних мереж; - проведення спільних рекламних кампаній та акцій; - реклама послуг іншої Сторони новим та вже існуючим користувачам; -

Категорія: Договори

2013-03-23 23:38:38
Автор: Іван

Договір про надання правової допомоги

ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується: надавати ЗАМОВНИКУ усні та письмові консультації з правових питань в усіх галузях законодавства; надавати юридичні висновки з окремих питань діючого законодавства України; надавати юридичну допомогу при складанні відповідних договорів, що використовуються ЗАМОВНИКОМ в ході

Категорія: Договори

2013-03-23 23:38:37
Автор: Іван

Договір інвестування (попередній)

Виконавчий комітет ___ сільської ради ___ району ___ області, в особі голови ___, який діє на підставі ___, з одного боку, та Приватне підприємство "___", в особі директора ___, який діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали цей Договір про наведене нижче: Стаття 1

Категорія: Договори

2013-03-23 23:38:37
Автор: Іван

Договір оренди транспортних засобів

1.1 цього Договору; - своєчасно і в повному розмірі вносити орендну плату; - підтримувати автомобіль в технічно справному стані, за свій рахунок проводити його ремонт (крім капітального) та нести затрати на його експлуатацію; - після закінчення строку дії цього Договору або після його дострокового

Категорія: Договори

2013-03-23 23:38:36
Автор: Іван

Договір доручення на здійснення реєстрації приватного підприємства

Довіритель приймає на себе зобов'язання: а) в разі необхідності видати довіреність на здійснення юридичних дій, забезпечити Повіреного іншими засобами, необхідними для виконання доручення з урахуванням обставин та відповідно до чинного законодавства; б) відшкодовувати Повіреному необхідні для

Категорія: Договори

>