Zrazok

Зразки юридичних документів

2013-03-23 23:38:36
Автор: Іван

Попередній договір на ведення системи реєстру власників іменних цінних паперів

Емітент зобов’язується виконувати всі вимоги законодавства для розірвання договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів з чинним реєстратором та підписання договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів з Реєстратором, а також для передачі документів та інформації

Категорія: Договори

2013-03-23 23:38:35
Автор: Іван

Генеральний дистриб'юторський договір

Информация не будет считаться конфиденциальной, и Стороны не будут иметь обязательств по отношению к данной информации, если она отвечает хотя бы одному из таких условий: - получена легально от третьего лица вне связи с данным Договором; - раскрыта по требованию государственного органа, и Сторона

Категорія: Договори

2013-03-23 23:38:35
Автор: Іван

Договір позики (між юридичними особами)

Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними

Категорія: Договори

2013-03-23 23:38:34
Автор: Іван

Типовий договір підприємства з студентом (учнем) і навчальним закладом (цільовий)

___, (найменування підприємства, його підпорядкованість) в особі директора ___, який діє на підставі ___, та Студент (учень) ___ (прізвище, ім'я, по батькові), та ___, (найменування навчального закладу) в особі ректора ___, який діє на підставі ___, уклали договір про підготовку студента (учня) ___

Категорія: Договори

2013-03-23 23:38:34
Автор: Іван

Типовий договір про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування

Застрахована особа має право: отримати в установленому законодавством порядку свідоцтво про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування; отримувати від Пенсійного фонду підтвердження про сплату страхових внесків, у тому числі в письмовій формі; отримувати безоплатно в органах Пенсійного фонду

Категорія: Договори

2013-03-23 23:38:33
Автор: Іван

Договір на проведення робіт зі створення акціонерного товариства

Фірма приймає на себе такі обов'язки: - приймати до виконання доручення Клієнта (з дотриманням умов доручення), крім випадків, спеціально обумовлених у тексті цього договору; - при виконанні доручень Клієнта дотримуватися виключно інтереси Клієнта, не використовувати надані їй Клієнтом можливості у

Категорія: Договори

2013-03-23 23:38:33
Автор: Іван

Договір про нерозголошення конфіденційної інформації

Вживати всіх необхідних заходів для збереження конфіденційної інформації, що включають в себе але не обмежуються: замикання документів, що містять конфіденційну інформацію в сейфах, шкафах, тумбах, інших призначених для цього пристроях, доступ до яких має лише Працівник, під час виходу з приміщення

Категорія: Договори

2013-03-23 23:38:32
Автор: Іван

Договір на виконання експертно-оціночних послуг

Жодна з Сторін не несе відповідальність у випадку невиконання або неналежного виконання цього Договору в цілому або окремих його умов, якщо це невиконання або неналежне виконання обумовлено виключно діями обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) в тому числі пожежа, стихійне лихо, бойові

Категорія: Договори

2013-03-23 23:38:31
Автор: Іван

Договір оренди обладнання

ОРЕНДАР несе наступну відповідальність за Даним Договором: - у випадку прострочення в прийнятті майна, що орендується, пеня в розмірі ___ від вартості майна за кожен день простро- чення; - у випадку прострочення по сплаті орендних платежів пеня в розмірі ___ від суми боргу за кожен день

Категорія: Договори

2013-03-23 23:38:31
Автор: Іван

Договір купівлі-продажу квартири з заниженою вартістю

У випадку порушення цього пункту договору, - Покупець має право на відшкодування завданої матеріальної шкоди, а після державної реєстрації цього договору на її ім'я, має право безперешкодного доступу до вказаної квартири, не несе відповідальності за речі, залишені в ній Продавцем і в разі наявності

Категорія: Договори

>