Zrazok

Зразки юридичних документів

2013-03-23 23:38:18
Автор: Іван

Договір про надання послуг (прихована оренда)

Виконавець зобов'язаний: - протягом 3-х робочих днів з моменту підписання даного договору надати Замовнику необхідну кількість робочих місць для працівників Замовника (за Актом) ; - не перешкоджати працівникам Замовника користуватися наданими робочими місцями; - надати вільний доступ працівникам

Категорія: Договори

2013-03-23 23:38:17
Автор: Іван

Договір оренди на нежитлове приміщення з актом приймання-передачі

___ ___ (повне найменування юридичної особи / ПІБ фізичної особи) (далі — Орендодавець) в особі ___ ___, (повне найменування юридичної особи / ПІБ фізичної особи) що діє на підставі ___, (статуту, довіреності, положення тощо) з однієї сторони, та ___ ___ (повне найменування юридичної особи /

Категорія: Договори

2013-03-23 23:38:16
Автор: Іван

Договір постачання

Київ ___ Акціонерне товариство "___" в особі директора ___, що діє на підставі Статуту Акціонер ного товариства, затвердженого ___р., назване у подальшому "Постачальник", з однієї сторони, і ___ в особі ___, що діє на під ставі ___, затвердженого ___р., назване подалі "Покупець", з другої сторони

Категорія: Договори

2013-03-23 23:38:16
Автор: Іван

Договір з передпродажної підготовки товару

Частное предприятие "___", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора ___, действующего на основании Устава, (плательщик налога на прибыль на общих основаниях), с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "___", именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора ___

Категорія: Договори

2013-03-23 23:38:14
Автор: Іван

Договір про пайовий внесок

Банк зобов'язується у випадку подання Пайовиком заяви про вихід із складу членів Банку до повного або часткового повернення пайового внеску: якщо заяву подано після закінчення 3-річного терміну, на який внесено пайовий внесок, - повернути пайовий внесок протягом трьох місяців з моменту прийняття

Категорія: Договори

2013-03-23 23:38:13
Автор: Іван

Договір позички

За цим Договором Позичкодавець передає Користувачу у безоплатне користування на строк, що обумовлений цим Договором, ___ (об'єкт позички) який Користувач зобов'язується повернути Позичкодавцеві після закінчення строку, встановленого цим Договором

Категорія: Договори

2013-03-23 23:38:13
Автор: Іван

Договір добровільного страхування майна юридичної особи

Страхувальник зобов'язаний: - своєчасно вносити страхові платежі; - при укладенні Договору страхування надати інформацію Страхувальникові про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику; -

Категорія: Договори

2013-03-23 23:38:12
Автор: Іван

Договір позики (з фізичною особою)

___, що проживає за адресою: ___, (надалі іменується "Позикодавець"), з однієї сторони, та ___, що проживає за адресою: ___, (надалі іменується "Позичальник"), з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір позики (надалі іменується

Категорія: Договори

2013-03-23 23:38:11
Автор: Іван

Договір позички транспортного засобу (нотаріально посвідчений)

___, мешкає за адресою: ___, (надалі - КОРИСТУВАЧ), з іншої сторони (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона"), попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства України щодо недійсності правочинів, перебуваючи при здоровому розумі, ясній пам'яті та діючи

Категорія: Договори

2013-03-23 23:38:11
Автор: Іван

Договір оренди стенду на час виставки

- ___ р.) стенд № ___, площею ___ кв.м., обладнаний "під ключ" (оренда конструкцій і меблів, будівництво та оформлення стенду стандартної конфігурації, електроживлення, освітлення, опалення, вентиляція, прибирання) і публікує інформацію УЧАСНИКА в каталозі виставки у взаємно узгоджених обсягах

Категорія: Договори

>