Zrazok

Зразки юридичних документів

2013-03-23 23:38:10
Автор: Іван

Договір купівлі-продажу продукції

Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними

Категорія: Договори

2013-03-23 23:38:10
Автор: Іван

Договір купівлі-продажу оптової партії товарів

Сторони зобов’язуються при виконанні Даного Договору не обмежувати співпрацю лише дотриманням вимог, що містяться в Даному Договорі, підтримувати ділові контакти та вжи вати всіх необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку їх комерційних зв’язків

Категорія: Договори

2013-03-23 23:38:09
Автор: Іван

Договір на виготовлення та встановлення зовнішньої реклами

Право оцінки якості реклами належить РЕКЛАМОДАВЦЮ, який у випадку дострокового розірвання договору за названою підставою не буде використовувати відхилену ним рекламу; б) порушення РЕКЛАМІСТОМ проміжних термінів, якщо таке порушення ставить під загрозу зриву кінцевий термін виконання договору

Категорія: Договори

2013-03-23 23:38:09
Автор: Іван

Договір купівлі-продажу акцій акціонерного товариства відкритого типу

Терміни оплати: протягом ___ з моменту укладення Даного Договору аванс (завдаток) у розмірі ___; протягом ___ з моменту підписання акту передачі акцій остаточний розрахунок

Категорія: Договори

2013-03-23 23:38:08
Автор: Іван

Договір щодо надання юридичних послуг

ЮРИДИЧНА ФІРМА бере на себе виконання наступної правової роботи: а) перевіряє відповідність вимогам законодавства внутрішніх документів ЗАМОВНИКА, візує їх, надає допомогу ЗАМОВНИКУ з підготовки та правильного оформлення зазначених документів; б) бере участь у підготовці та укладенні різного роду

Категорія: Договори

2013-03-23 23:38:08
Автор: Іван

Договір поруки з актом прийому-передачі Договору поруки

Поручитель зобов'язується перед Кредитором у повному обсязі солідарно відповідати за виконання Товариством з обмеженою відповідальністю "___", ЄДРПОУ ___ (надалі за текстом – "Позичальник") зобов’язань щодо повернення суми Кредиту, сплати процентів за користування Кредитом, а також можливих

Категорія: Договори

2013-03-23 23:38:07
Автор: Іван

Договір на участь у пайовому будівництві

СТОРОНА-1 за Даним Договором несе наступну відповідальність: – за прострочення по передачі квартир у власність СТОРОНИ-2 пеня в розмірі ___ відсотка від суми боргу; – у випадку дострокового розірвання Даного Договору СТОРОНА-1 сплачує штраф у роз мірі ___ від суми фактичного фінансування

Категорія: Договори

2013-03-23 23:38:07
Автор: Іван

Договір оренди підрозділу підприємства (без права викупу)

Орендар зобов'язаний: - Забезпечити ефективне використання та відтворення природних ресурсів і використовувати їх відповідно до цілей, для яких вони йому надані; - Прийняти на себе виконання державних замовлень на реалізацію продукції (робіт, послуг) за сформованими господарським зв'язкам; -

Категорія: Договори

2013-03-23 23:38:06
Автор: Іван

Договір оренди транспортного засобу з екіпажем (фрахтування на час)

Орендодавець зобов'язується: а) протягом усього терміну дії цього договору підтримувати належний стан зданого в оренду транспорту, включаючи здійснення поточного та капітального ремонту і надання необхідного приладдя; б) надавати Орендарю послуги з управління і технічної експлуатації транспорту з

Категорія: Договори

2013-03-23 23:38:05
Автор: Іван

Договір на технічне обслуговування пожежної сигналізації

Технічне обслуговування ПС включає в себе: - надання телефонних консультацій персоналу ЗАМОВНИКА, щодо експлуатації та використання обладнання, - надання необхідної інформації персоналу ЗАМОВНИКА по електронній пошті; - виїзд на територію ЗАМОВНИКА у випадку неможливості з’ясування причин неполадки

Категорія: Договори

>