Zrazok

Зразки юридичних документів

2013-03-23 23:38:05
Автор: Іван

Договір про придбання новобудови на етапі будівництва

Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за Даним Договором, якщо доведуть, що невиконання стало наслідком обставин непереборної сили (форс-мажор), що виникли після підписання даного Договору, які сторона, що посилається на форс-мажорні обставини, не

Категорія: Договори

2013-03-23 23:38:04
Автор: Іван

Договір на надання послуг з навчання

Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними

Категорія: Договори

2013-03-23 23:38:04
Автор: Іван

Договір застави

Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин)

Категорія: Договори

2013-03-23 23:38:03
Автор: Іван

Договір комерційного представництва

Обов'язки Комерційного представника: - з підприємницькою зацікавленістю виконувати всі дані йому доручення; - не підвищувати ціну на продукцію вище, ніж на 25 % від ціни за накладною; - прагнути сконцентрувати на собі максимально необхідну кількість споживачів за рахунок підвищення обсягу продажу

Категорія: Договори

2013-03-23 23:38:03
Автор: Іван

Договір про рекламу продукції (послуг)

Програма після затвердження стає невід'ємною частиною цього договору (додаток N 1) ; - виготовляти зі своїх матеріалів зразки (макетів, плакатів, об'яв, проспектів, слайдів, тексту, відеофільму тощо) по рекламі продукції (робіт, послуг) рекламодавця; - представляє для затвердження рекламодавцю

Категорія: Договори

2013-03-23 23:38:02
Автор: Іван

Попередній договір на будівництво (договору підряду) будинку

З метою забезпечення взятих на себе зобов’язань по укладанню основного договору Забудовник вносить авансовий платіж (завдаток) на будівництво будинку в розмірі та у порядку передбаченому Статтею 6 даного договору 1.2 Підрядник зобов’язується на власний ризик, своїми або залученими силами та засобами

Категорія: Договори

2013-03-23 23:38:02
Автор: Іван

Договір на абонентне обслуговування обладнання

Планове технічне обслуговування систем кондиціонування та вентиляції повітря, що здійснюється в межах даного договору, включає в себе: - інструктаж та навчання обслуговуючого персоналу; - зовнішній огляд обладнання; - перевірка на герметичність трубопроводів систем тепло- холодопостачання; -

Категорія: Договори

2013-03-23 23:38:01
Автор: Іван

Договір поставки довгостроковий

За необґрунтовану відмову від розрахунку за товар Покупець виплачує пеню у розмірі ___ % від суми відмови (але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент прострочення), за кожний день прострочення, до моменту повного виконання Покупцем свого зобов’язання по оплаті

Категорія: Договори

2013-03-23 23:38:00
Автор: Іван

Договір на створення і передачу виняткових прав на мультимедіа-продукт

Ліцензіар від свого імені і за свій рахунок укладає необхідні авторські договори і договори про передачу суміжних прав: - На право використання бази даних і програми для ЕОМ, що використовуються при створенні Продукту (авторське право) ; - На художнє оформлення Мультимедіа-продукту; - На написання

Категорія: Договори

2013-03-23 23:38:00
Автор: Іван

Попередній договір купівлі-продажу квартири

СТОРОНИ звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно є наслідком дії обставин непереборної сили (пожежі, землетруси, паводки, затоплення) або іншої перешкоди, що є поза їх контролем (воєнні дії, або страйки, громадські заворушення

Категорія: Договори

>