Zrazok

Зразки юридичних документів

2013-03-23 23:37:46
Автор: Іван

Договір про рятування

Однак, якщо без прояву недбалості з боку "Рятувальника" рятувальна операція не привела до порятунку аварійного судна та/чи іншого майна, що піддається небезпеці, чи що-небудь перешкоджає "Рятувальнику" завершити рятувальну операцію, однак позитивний результат рятувальної операції завдяки вжитим

Категорія: Договори

2013-03-23 23:37:46
Автор: Іван

Договір доручення на проведення аналізу ринку та придбання товару (цементу

Повірений зобов'язаний: - повідомляти довірителеві на його вимогу всі відомості про хід виконання доручення; - після виконання доручення або в разі припинення договору доручення до виконання негайно повернути довірителеві довіреність, строк чинності якої не сплив, і надати звіт із залученням

Категорія: Договори

2013-03-23 23:37:45
Автор: Іван

Договір на участь у виставці

Примітка.Виставкою несе повну матеріальну відповідальність за збереження експонатів протягом усього часу перебування їх на території виставки, маючи при цьому право на страхування експонатів як в період їхнього перебування на території виставки, так і під час їх транспортування, якщо обов'язки з

Категорія: Договори

2013-03-23 23:37:45
Автор: Іван

Договір щодо надання брокерських послуг

КЛІЄНТ доручає, а БРОКЕР зобов’язується: а) здійснювати угоди від імені та за рахунок КЛІЄНТА (на підставі договору доручення та разової довіреності) ; б) здійснювати угоди для КЛІЄНТА від імені БРОКЕРА (на підставі договору комісії) ; в) надавати КЛІЄНТУ інформаційні послуги, пов’язані з

Категорія: Договори

2013-03-23 23:37:44
Автор: Іван

Договір на технічне обслуговуванню пожежної сигналізації та системи сповіщення людей про пожежу

"Замовник" зобов'язаний до початку робіт за даною угодою: - призначити наказом (по підприємству, організації, установі) відповідальну особу за зміст і організацію експлуатації, що здається на технічне обслуговування установки, за забезпечення її працездатності, уповноваживши його приймати роботи у

Категорія: Договори

2013-03-23 23:37:42
Автор: Іван

Договір дарування квартири (нотаріально засвідчений)

Сторони у присутності нотаріуса підтверджують, що в них відсутні обставини, які примусили їх укласти цей договір, цей договір не носить характеру мнимої або удаваної угоди, а також те, що вони отримали від нотаріуса всі роз’яснення стосовно укладеного договору і ніяких зауважень, доповнень до цього

Категорія: Договори

2013-03-23 23:37:42
Автор: Іван

Договір про надання послуг електрозв'язку

___ "___"___ року ___, (вказати найменування сторони та необхідні відомості про неї) надалі іменується "РВЕЗ", в особі ___ ___, (вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові) що діє на підставі ___, (вказати: статуту, довіреності, положення тощо) з одного боку, та ___, (вказати прізвище, ім'я та по

Категорія: Договори

2013-03-23 23:37:41
Автор: Іван

Типовий договір про користування електричною енергією

N 1607) узгоджувати з Енергопостачальником нові підключення та переобладнання внутрішньої електропроводки, здійснювані з метою збільшення споживання електричної потужності; надавати розрахункову книжку на вимогу представників Енергопостачальника для перевірки правильності оплати та відповідності

Категорія: Договори

2013-03-23 23:37:40
Автор: Іван

Договір найму житла на строк понад один рік

___ (надалі - НАЙМАЧ), з іншої сторони (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона"), попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства України щодо недійсності правочинів, перебуваючи при здоровому розумі, ясній пам'яті та діючи добровільно, розуміючи значення

Категорія: Договори

2013-03-23 23:37:40
Автор: Іван

Договір відповідального зберігання з правом користування

Якщо при прийманні Виконавцем майна, переданого Депонентом, в цьому майні виявляються ушкодження або недоліки, котрі можуть бути виявлені при поверхневому огляді Виконавець зобов'язаний документально оформити виявленні вади (зробити відповідні помітки у акті прийому-передачі), інакше при поверненні

Категорія: Договори

>