Zrazok

Зразки юридичних документів

2013-03-23 23:37:39
Автор: Іван

Примірний договір особистого страхування від нещасних випадків

Страховик зобов'язується в межах страхової суми, що становить ___ (сума прописом) гривень на кожного працівника, виплатити особі, на користь якої укладено договір: а) при втраті працездатності - допомога у розмірі середньоденного заробітку за кожен день непрацездатності, починаючи з 11 дня, але не

Категорія: Договори

2013-03-23 23:37:39
Автор: Іван

Договір суборенди

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін ___ ___ УЗГОДЖЕНО ОРЕНДОДАВЕЦЬ: ___ (повне фірмове найменування підлриємства) в особі директора ___, (П.І.Б.) що діє на підставі Статуту___ (..............) "___"___ р

Категорія: Договори

2013-03-23 23:37:38
Автор: Іван

Договір на постачання продуктів харчування (за бюджетні кошти)

Замовник має право розірвати Договір достроково у разі порушення Постачальником договірних зобов'язань (у разі поставки неякісної продукції, недотримання термінів постачання, ненадання сертифікатів якості продукції, при відсутності санітарного паспорту на транспорт та санітарної книжки водія) з

Категорія: Договори

2013-03-23 23:37:37
Автор: Іван

Договір про заставу валютних коштів

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ У відповідності до Даного Договору ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ має право у випадку невиконання ЗАСТАВНИКОМ своїх зобов'язань за договором у п.2.1 (далі за текстом - <основний договір>) отримати задоволення за рахунок майна, заставленого на нижчевказаних умовах

Категорія: Договори

2013-03-23 23:37:37
Автор: Іван

Договір на комерційне використання програмного засобу (ліцензійний договір)

Ліцензіар передає ліцензіату програму для ЕОМ у використання з правом: - використовувати програму під фірмовим найменуванням, виробничою маркою, товарним знаком; - випуску у світ (публікацій) твору в будь-якій формі і будь-яким способом для користування (придбання) невизначеному колу осіб; -

Категорія: Договори

2013-03-23 23:37:36
Автор: Іван

Договір з автором на підготовку Політологічного словника

Київ, двадцятого травня ___ року Ми, що нижче підписалися, ___, доцент кафедри історії, і ___, студент V курсу історичного факультету, що далі йменуються"Автор", з одного боку, і науково-інформа ційне товариство "___", що далі йменується"Замов ник", в особі уповноваженого ___, який діє на підставі

Категорія: Договори

2013-03-23 23:37:36
Автор: Іван

Договір про надання консультаційних послуг

Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе проведення разового консультаційного обслуговування персоналу Замовника по фінансовим і економічно-правовим питанням, пов'язаного з виробничою діяльністю Замовника

Категорія: Договори

2013-03-23 23:37:35
Автор: Іван

Договір купівлі-продажу капітальної будівлі (споруди)

Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними

Категорія: Договори

2013-03-23 23:37:34
Автор: Іван

Договір підряду на будівельно-оздоблювальні роботи

4.3 в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материалы, оборудование, техническую документацию или иные непригодные вещи, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, препятствующих качественному и

Категорія: Договори

2013-03-23 23:37:33
Автор: Іван

Договір про передачу продукції на реалізацію

КОМІТЕНТ: ___, (повне фірмове найменування підприємства) в особі директора ___, (П.І.Б.) що діє на підставі ___, з одного боку, і КОМІСІОНЕР: ___, (повне фірмове найменування підприємства) в особі директора ___, (П.І.Б.) що діє на підставі ___, з іншого боку, уклали Даний Договір про наступне: 1

Категорія: Договори

>