Zrazok

Зразки юридичних документів

2013-03-23 23:37:33
Автор: Іван

Типовий договір про користування електричною енергією для побутових споживачів

___ (прізвище, ім’я та по батькові) який проживає ___ (адреса, телефон) далі іменуєтьсяСпоживач, з одного боку, таВАТ "Енергопостачальна компанія" ___"в особі ___, (посада, прізвище, ім'я та по батькові, телефон) що діє на підставі довіреності ___ (назва статуту, положення) далі

Категорія: Договори

2013-03-23 23:37:32
Автор: Іван

Договір обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів

Страховик зобов'язаний: а) після сплати страхувальником страхового платежу видати страхові поліси на кожен транспортний засіб; б) виплачувати страхове відшкодування в межах страхової суми на підставі документів, зазначених у п.9 Положення, у випадку: - загибелі під час дорожньо-транспортного випадку

Категорія: Договори

2013-03-23 23:37:31
Автор: Іван

Договір купівлі-продажу нежитлового приміщення (між юридичною та фізичною особою)

Нежиле приміщення, частина якого відчужується, належить Продавцю на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого ___ приватним нотаріусом ___ міського нотаріального округу ___ року реєстраційний № ___ та зареєстрованого в ___ міському БТІ ___ року в реєстраційній книзі за реєстровим № ___

Категорія: Договори

2013-03-23 23:37:31
Автор: Іван

Договір на виготовлення поліграфічної продукції

Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними

Категорія: Договори

2013-03-23 23:37:30
Автор: Іван

Договір поділу земельної ділянки, що є спільною частковою власністю

Співвласникам належать частки у їх спільній власності - земельної ділянки, а саме: Стороні 1 - ___ - 1/4 (одна четверта) частина від площі 0,0776 га земельної ділянки (кадастровий № ___), розташованої ___, для ___, (цільове призначення) на підставі державного акта на право приватної власності на

Категорія: Договори

2013-03-23 23:37:30
Автор: Іван

Договір про створення і діяльність Спільного підприємства

Український Учасник сприяє Спільному підприємству, надаючи за певну оренду додаткові виробничі, складські і інші допоміжні площі; виділяючи у користування земельні ділянки для будівни цтва нових приміщень; залучаючи потрібний персонал для виробництва, включно інженерів і інших технічних фахівців;

Категорія: Договори

2013-03-23 23:37:29
Автор: Іван

Договір на здійснення кредитно-розрахункового обслуговування

Банк зобов'язується: - здійснювати розрахункове обслуговування Клієнта згідно з діючими правилами; - видавати готівку у розмірах, потрібних Клієнтові, на госпо дарські витрати і оплату праці співробітників Клієнта, з ура хуванням можливостей Банку і даних про здавання Клієнтом готівки; - надавати

Категорія: Договори

2013-03-23 23:37:28
Автор: Іван

Договір про надання послуг (абонентське обслуговування)

Приватне підприємство "___", в подальшому "Сторона-1", який має статус платника податку на загальних умовах, передбачених Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств", в особі директора ___, що діє на підставі Сатуту з одного боку, та ТОВ "___" в подальшому "Сторона-2", який має статус

Категорія: Договори

2013-03-23 23:37:28
Автор: Іван

Договір про технічне обслуговування та ремонт транспортного засобу

Якщо Замовник відмовляється від прийняття узгодженого рішення щодо усунення виявлених у процесі надання послуг обставин, які негативно впливають на безпеку транспортного засобу, Виконавець може відмовитися від виконання цього Договору і вимагати відшкодування витрат, понесених унаслідок часткового

Категорія: Договори

2013-03-23 23:37:27
Автор: Іван

Договір найму приміщення під офіс

Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними

Категорія: Договори

>