Zrazok

Зразки юридичних документів

2013-03-23 23:37:27
Автор: Іван

Договір підряду на виготовлення конструктивних елементів будинку (не є договором будівництва обєкту)

Після завершення робіт (виготовлення конструктивних елементів двоповерхового будинку) Виконавець зобов’язується подати Замовникові для підписання Акт здачі-приймання виконаної роботи, а Замовник зобов’язується прийняти належним чином виконану роботу і в разі відсутності недоліків підписати Акт

Категорія: Договори

2013-03-23 23:37:26
Автор: Іван

Договір про порядок користування жилим будинком між учасниками сумісної часткової власності

У користування ___ переходить частина будинку з західної сторони, що складається з двох жилих кімнат, позначених на плані цифрами 1-1, 1-2, та кухні 1-3, що знаходяться праворуч від входу в будинок, а у користування ___ переходить частина будинку з південної сторони, що складається з двох кімнат

Категорія: Договори

2013-03-23 23:37:26
Автор: Іван

Типовий договір дарування

Дарувальник гарантує, що предмет дарування належить йому по праву приватної власності, не знаходиться під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави або іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними чи юридичними особами, державними органами або державою, а

Категорія: Договори

2013-03-23 23:37:25
Автор: Іван

Договір про поділ майна подружжя

Мы, СТОРОНЫ утверждаем друг другу и сообщаем всем заинтересованным лицам, что: - при заключении этого договора мы осознавали (и осознаем) значение своих действий и могли (можем) управлять ими, и не страдаем заболевания, которые бы препятствовали этому; - не ограничены в праве заключать сделки; - не

Категорія: Договори

2013-03-23 23:37:24
Автор: Іван

Договір надання послуг з медогляду водіїв та техогляду автомобілів

Перелік Послуг з ремонту, їх вартість і порядок оплати, а також перелік складових частин (матеріалів) використаних Виконавцем, а також наданих Замовником Виконавцю для виконання робіт із технічного обслуговування або ремонту транспортного засобу, вказуються в Наряд-замовленні, що складається за

Категорія: Договори

2013-03-23 23:37:24
Автор: Іван

Договір на технічне обслуговування принтерів та факсів

При зміні кількості включених до списку на технічне обслуговування апаратів у бік збі льшення або зменшення ЗАМОВНИК зобов'язаний негайно повідомити про це ВИКОНАВЦЯ для внесення відповідних змін до договору, обслуговування апаратів, наново включених до спис ку, здійснюється на умовах даного

Категорія: Договори

2013-03-23 23:37:23
Автор: Іван

Договір оренди вантажних вагонів

Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними

Категорія: Договори

2013-03-23 23:37:22
Автор: Іван

Договір на надання інформаційних послуг

ВИКОНАВЦЮ з метою належного виконання обов’язків за договором надається право на протязі 2 днів ознайомитися з інформацією предоставленою ЗАМОВНИКОМ і прийняти рішення, щодо можливості виконання замовлення, про що повідомляється ЗАМОВНИК

Категорія: Договори

2013-03-23 23:37:22
Автор: Іван

Договір на будівництво фундаменту

Забудовник зобов'язаний: - підготувати необхідну площу на земельній ділянці для будівництва фундаменту і розміщення матеріалів згідно з технологією будівництва; - прибути в узгоджене місце зустрічі будівельної бригади і забезпечити під'їзд вантажному транспорту до місця знаходження земельної ділянки

Категорія: Договори

2013-03-23 23:37:21
Автор: Іван

Договір поставки

Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними

Категорія: Договори

>