Zrazok

Зразки юридичних документів

2013-03-23 23:40:20
Автор: Іван

Договір на поставку комплекту будинку з графіком виконання робіт

Термін виконання робіт "Постачальником" може бути збільшено у зв'язку із затримкою робіт з вини третіх осіб (відсутність електроенергії, затримка постачання матеріалів, обладнання, комплектуючих і т.п.), при цьому про ситуацію, несприятливої ситуації "Постачальник" зобов'язаний повідомити

Категорія: Договори

2013-03-23 23:40:19
Автор: Іван

Кредитний договір

Самостійно надавати Банку до ___ (вказати строк) бухгалтерський баланс, планові, звітні документи, зміни і доповнення до угод поставки, реалізації об'єктів, що кре дитуються, та інші матеріали для видачі, перевірки, забез печення кредиту і контролю за його використанням і по верненням

Категорія: Договори

2013-03-23 23:40:19
Автор: Іван

Договір щодо надання маркетингових послуг

НАПРЯМКИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Маркетингові дослідження здійснюються за наступними напрямками: – можливості та перспективи ведення комерційних операцій; – визначення діючих та потенційних конкурентів; – загальна характеристика умов роботи конкурентів (джерела сировини та

Категорія: Договори

2013-03-23 23:40:18
Автор: Іван

Договір на виконання робіт з обслуговування та ремонту комп’ютерної та офісної техніки

За цим Договором Підрядник за викликом Замовника може виконувати такі роботи та послуги: роботи з профілактичних заходів, що проводяться у відповідності до експлуатаційної документації на відповідні моделі оргтехніки, що підлягають чистці, змазці або заміні ресурсних вузлів, регулюванні

Категорія: Договори

2013-03-23 23:40:18
Автор: Іван

Договір поставку шпунтину для цілей укріплення дороги та укріплення берегового укосу

Фізична особа ___, ідентифікаційний № ___, паспорт серія ___ № ___, виданий ___, далі - "Замовник", з одного боку, та Приватне підприємство "___", далі – Постачальник, (платник податку на прибуток на загальних підставах) в особі директора ___, що діє на підставі Статуту, з іншого боку

Категорія: Договори

2013-03-23 23:40:17
Автор: Іван

Попередній договір про укладання в майбутньому договору з надання інформаційно-консультаційного обслуговування

___, юридична особа, що створена та існує відповідно до законодавства України і має наступну юридичну адресу: ___, (надалі "Сторона-1"), в особі його Генерального директора ___, громадянина України, який діє на підставі Статуту товариства, та ___, юридична особа, що створена та існує відповідно до

Категорія: Договори

2013-03-23 23:40:17
Автор: Іван

Договір купівлі-продажу товарів у розстрочку

Пенсійне посвідчення N___ видано___ ___ (найменування установи, що видала пенсійне посвідчення, коли) Домашній телефон покупця N ___ Документ перевірив___ (посада, підпис, прізвище, ініціали) Покупець___ (підпис) Керівник суб'єкта господарювання___ (підпис, прізвище, ініціали) Головний бухгалтер___

Категорія: Договори

2013-03-23 23:40:16
Автор: Іван

Типовий договір про співробітництво між лікувально-профілактичною установою і учбовим закладом (науково-дослідним інститутом)

___ (установа охорони здоров'я) в особі керівника (головного лікаря, директора) ___, який діє на підставі ___, з однієї сторони, та ___ (інститут, учбовий заклад) в особі ректора (директора) ___, який діє на підставі ___, з другої сторони відповідно до Положення про клінічно-профілактичну установу

Категорія: Договори

2013-03-23 23:40:15
Автор: Іван

Ліцензійний договір про передання майнових прав інтелектуальної власності на корисну модель

Усі правовідносини, що виникають з даного Договору або пов'язані з ним, у тому числі пов'язані з дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням даного Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення даного Договору, регламентуються даним Договором та

Категорія: Договори

2013-03-23 23:40:14
Автор: Іван

Договір охорони

Зачиняти ззовні на висячі замки, окрім внутрішніх замків, та пломбувати (опечатувати) двері запасних ходів об'єктів; г) грошові кошти, вироби з дорогоцінним камінням, із золота, платини, та паладію, годинники в золотих, платинових та срібних корпусах, повинні зберігатись у сейфах або металевих шафах

Категорія: Договори

>