Zrazok

Зразки юридичних документів

2013-03-23 23:37:14
Автор: Іван

Договір купівлі-продажу вантажного автомобіля

___ (надалі - ПРОДАВЕЦЬ) та Товариство з обмеженою відповідальністю "___", що знаходиться за адресою: ___, в особі директора ___, який діє на підставі Статуту, (надалі - ПОКУПЕЦЬ), попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства України щодо недійсності правочинів, перебуваючи при

Категорія: Договори

2013-03-23 23:37:14
Автор: Іван

Договір щодо надання рекламних послуг

Право оцінки якості реклами належить РЕКЛАМОДАВЦЮ, який у випадку дострокового розірвання договору за названою підставою не буде використовувати відхилену ним рекламу; б) порушення термінів розміщення реклами в засобах масової інформації, затверджених РЕКЛА МОДАВЦЕМ, а також проміжних термінів, якщо

Категорія: Договори

2013-03-23 23:37:13
Автор: Іван

Договір найму житла (до одного року)

Якщо за 3 (три) місяці НАЙМОДАВЕЦЬ не попередив НАЙМАЧА про укладення договору на таких самих або інших умовах чи про відмову від укладення договору на новий строк, а НАЙМАЧ не звільнив квартиру, договір вважається укладеним на таких самих умовах і на такий самий строк

Категорія: Договори

2013-03-23 23:37:12
Автор: Іван

Договір про захист комерційної таємниці

Сторона 2, за цим Договором нестиме відповідальність за: а) ненавмисне розголошення (оприлюднення) або використання конфіденційної інформації, якщо вона не дотримується такого ж високого ступеня обережності, якого вона б дотримувалася у розумних межах стосовно своєї власної конфіденційної інформації

Категорія: Договори

2013-03-23 23:37:12
Автор: Іван

Договір на розміщення рекламних відеоматеріалів

Державне комунальне підприємство "Телерадіокомпанія "___" (є платником податку на прибуток на загальних підставах, згідно з чинним законодавством України), надалі "Виконавець", в особі директора ___, що діє згідно зі Статутом, з одного боку, та Товариство з обмеженою відповідальністю "___", надалі

Категорія: Договори

2013-03-23 23:37:11
Автор: Іван

Договір консигнації

Консигнатор: - за свій рахунок і власними засобами вивозить товар зі складу Консигнанта, організує збереження товару, демонстрацію і торгівлю; - несе відповідальність за погіршення якості товару і його втрату з моменту отримання від Консигнанта і до реалізації або повернення Консигнанту; - виконує

Категорія: Договори

2013-03-23 23:37:11
Автор: Іван

Договір на вироблення віконних блоків та конструкцій з металопластику

Приватне підприємство "___",далі–Замовник, (платник податку на прибуток на загальних підставах) вособі директора ___, що діє на підставі Статуту з одного боку, та Товариство з обмеженою відповідальністю "___", далі –Постачальник, (платник податку на прибуток на загальних підставах), в

Категорія: Договори

2013-03-23 23:37:10
Автор: Іван

Договір на виконання електровимірювальних робіт

Підрядник зобов'язується виконати передбачені договором ЕР у відповідності з затвердженою в установленому порядку проектно-кошторисною документацією і здати Замовнику в обумовлений термін закінчені роботи, видати технічний звіт у вигляді протоколів заземлення та ізоляції електромагістралей

Категорія: Договори

2013-03-23 23:37:09
Автор: Іван

Попередній договір для купівлі-продажу, забезпечений завдатком, з умовою банківського кредиту

На момент укладення Основного договору мати в наявності всі необхідні документи для відчуження Квартири: правовстановлюючий документ, Довідку-характеристику з КП "Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на нерухоме майно" (витяг з Реєстру прав власності на

Категорія: Договори

2013-03-23 23:37:08
Автор: Іван

Договір купівлі-продажу товарів на умовах комерційного кредиту

Під непереборною силою у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій

Категорія: Договори

>