Zrazok

Зразки юридичних документів

2013-03-23 23:37:07
Автор: Іван

Договір на проведення державної експертизи землевпорядної та землеоціночної документації

123, 124 Земельного кодексу України, другого пункту Порядку виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг на платній основі державними органами земельних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.11.2000 N 1619, та Закону України "Про державну експертизу

Категорія: Договори

2013-03-23 23:37:07
Автор: Іван

Договір купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю між юридичними особами

Договір купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю між юридичними особами ___, (вказати найменування сторони) що є учасником Товариства з обмеженою відповідальністю "___" (надалі іменується "Продавець") в особі

Категорія: Договори

2013-03-23 23:37:06
Автор: Іван

Попередній договір про відчуження квартири (нотаріально засвідчений)

Продавець гарантує і готовий нести відповідальність, передбачену цим Договором та законодавством України, що Квартира: а) є добросовісно придбаною Продавцем, нікому раніше не продана, не подарована, не відчужена іншим способом, як внесок до статутного капіталу юридичних осіб не передана, під арештом

Категорія: Договори

2013-03-23 23:37:05
Автор: Іван

Договір оренди з метою виробництва медикаментів

Даного Договору; утримувати орендоване майно в належному (не пошкоджувати стіни, підлогу, комунікації та інше) стані; вчасно здійснювати усі види платежів у порядку і розмірах, передбачених Договором і додатками до нього; повернути майно в тому ж стані, в якому воно було отримано, з урахуванням

Категорія: Договори

2013-03-23 23:37:04
Автор: Іван

Договір на надання послуг конфіденційного зв’язку

Сторони погодилися, що в разі виникнення обставин непереборної сили (обставини, що виникають внаслідок подій екстраординарного характеру, які не можуть бути передбачені та яким Сторони не можуть запобігти), а саме: війни, страйків, саботажів, блокади, ембарго, інших міжнародних санкцій, а також

Категорія: Договори

2013-03-23 23:37:03
Автор: Іван

Договір купівлі-продажу частки квартири (нотаріально завірений)

ПРОДАВЕЦЬ свідчить, що: - незастережених недоліків, які значно знижують цінність або можливість використання за цільовим призначенням зазначеної в цьому договорі частини квартири, немає; - від ПОКУПЦЯ не приховано обставин, які мають істотне значення для цього договору; - усі інженерні комунікації

Категорія: Договори

2013-03-23 23:37:02
Автор: Іван

Договір постачання лікарських засобів

Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними

Категорія: Договори

2013-03-23 23:37:02
Автор: Іван

Договір про правовий режим майна подружжя

___, будучи наймачем житлового приміщення, що знаходиться за вищевказаною адресою, що складається з ___-х кімнатної квартири жилою площею ___ кв.м, вселяють за згодою моїх повнолітніх дітей мого чоловіка гр

Категорія: Договори

2013-03-23 23:37:01
Автор: Іван

Примірний договір контрактації сільськогосподарської продукції

Б) за відмову від приймання продукції, пред'явленої Господарством до здачі в Відповідно до цього договору і за узгодженим сторонами графіком, або за прострочення її приймання Заготівельник сплачує Господарству штраф у розмірі ___% вартості неприйнятої або прийнятої з простроченням продукції і

Категорія: Договори

2013-03-23 23:37:01
Автор: Іван

Спадковий договір

Я, ___, доводжу до відома ___, що належна мені квартира до моменту укладення цього договору нікому не продана, не подарована, не передана в якості внеску до статутного фонду юридичних осіб, іншим способом не відчужена, не закладена, під забороною відчуження (арештом) не перебуває, судового спору про

Категорія: Договори

>