Zrazok

Зразки юридичних документів

2013-03-23 23:35:47
Автор: Іван

Договір про страхування фінансової відповідальності перевізника

ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ У разі порушення Страхувальником умов Договору внаслідок дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), коли порушення ним зобов’язання про доставлення товарів у митницю призначення відбулося не з його вини, заява Страховика про відстрочення чи відмову сплати

Категорія: Договори

2013-03-23 23:35:46
Автор: Іван

Договір про надання послуг з розробки електронно-інформаційного ресурсу (веб-сайту)

Протягом п'яти робочих днів від дати укладання даного Договору Замовник сплачує Виконавцю 50% від суми Договору, згідно Кошторису (Додаток №3) й надає Виконавцю всю необхідну для роботи текстову й графічну інформацію (всі матеріали надаються в електронному вигляді), а саме: • вимоги Замовника

Категорія: Договори

2013-03-23 23:35:46
Автор: Іван

Договір поручництва

У випадку виконання Поручником за Борж ника зобов'язань перед Кредитором останній зобов'язується передати Поручнику всі докумен ти, що підтверджують права вимоги Поручника до Боржника у ___ денний термін з моменту зобов'язань Поручником

Категорія: Договори

2013-03-23 23:35:45
Автор: Іван

Договір про відступлення права вимоги

Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін

Категорія: Договори

2013-03-23 23:35:45
Автор: Іван

Договір купівлі-продажу партії товарів

Якщо якість виробу не буде відповідати свідоцтву про якість, Прода вець сплачує штраф Покупцеві в розмірі ___ від вартості оплати, а також усуває дефекти свої ми силами і за свій рахунок ___ з моменту отримання повідомлення Покупця

Категорія: Договори

2013-03-23 23:35:44
Автор: Іван

Договір про врахування векселів

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН ___ ___ Реєстр до договору поданих до врахування векселів ___ (повне найменування пред’явника) ___ (банківські реквізити, адреса пред’явника) ___ (дата пред’явлення) № з/п Найменування, реквізити, адреса пред'явника векселя до врахування Номер, вид векселя Дата і місце

Категорія: Договори

2013-03-23 23:35:21
Автор: Іван

Договір на розробку інформаційної системи (веб-сайту)

5.3 У випадку настання обставин непереборної сили (форс-мажор), викликаних прямо або побічно явищами, наприклад, пожежі, повені, землетрусу, епідемії, військових конфліктів та переворотів, адміністративного втручання з боку органів власті або урядових обмежень и т.п., здійснюючих вплив на виконання

Категорія: Договори

2013-03-23 23:35:21
Автор: Іван

Договір на надання телекомунікаційних послуг електрозв’язку з захищеного доступу до мережі інтернет

Сторони домовились, що у даному Договорі терміни вживаються у наступному визначенні: 1.2.1.Інтернет– всесвітня інформаційна мережа загального доступу, яка логічно зв’язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами; 1.2.2.Виділена

Категорія: Договори

2013-03-23 23:35:19
Автор: Іван

Договір про маркетингове обслуговування

Комунальне підприємство "___" (надалі за текстом – "Виконавець"), в особі генерального директора ___, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та Товариство з обмеженою відповідальністю "___" (надалі за текстом – "Замовник"), в особі директора ___, що діє на підставі Статуту, з іншої

Категорія: Договори

2013-03-23 23:35:18
Автор: Іван

Договір купівлі-продажу квартири (представниками покупця зі складним розрахунком)

У випадку порушення цього пункту договору, Покупець має право на відшкодування завданих йому матеріальних збитків, а після державної реєстрації цього договору на його ім'я, має право безперешкодного доступу до вказаної квартири, не несе відповідальності за речі, залишені в ній Продавцем і в разі

Категорія: Договори

>