Zrazok

Зразки юридичних документів

2013-03-23 23:40:14
Автор: Іван

Договір на виготовлення відеоматеріалу

Державне комунальне підприємство "Телерадіокомпанія "___" (є платником податку на прибуток на загальних підставах у відповідності із чинним законодавством України), надалі "Виконавець", в особі директора ___, що діє згідно зі Статутом, з одного боку, та Товариство з обмеженою відповідальністю "___"

Категорія: Договори

2013-03-23 23:40:13
Автор: Іван

Договір про надання фізкультурно-оздоровчих послуг

Сторони домовились, що в разі виникнення форс-мажорних обставин (дії непереборної сили, яка не залежить від волі Сторін), а саме: війни, воєнних дій, валютних обмежень, інших дій держав, які унеможливлюють виконання Сторонами своїх зобов'язань, пожеж, повеней, іншого стихійного лиха, Сторони

Категорія: Договори

2013-03-23 23:40:13
Автор: Іван

Договір про надання послуг з технічного обслуговування обладнання

ПЕРЕЛІК РОБІТ: зовнішній огляд обладнання та чистка його від пилу; візуальний контроль функціонування обладнання по строєним індикаторам; перевірка параметрів настроювання засобу маршрутизації, при необхідності проведення коригування; перевірка параметрів настроювання засобу комутації, при

Категорія: Договори

2013-03-23 23:40:12
Автор: Іван

Договір про надання юридичних, інформаційно-консультаційних та перекладацьких послуг

Виконавець має науковий та практичний потенціал для надання наступних видів послуг: вивчення процесу управління компанією та надання рекомендації по вдосконаленню даного процесу, контроль за результатами впровадження рекомендацій по вдосконаленню; консультації з питань комерційної діяльності; надає

Категорія: Договори

2013-03-23 23:40:11
Автор: Іван

Договір оренди приміщення

Дострокове розірвання договору Орендодавцем може мати місце в наступних випадках: при використанні Орендарем об’єкту оренди не за призначенням, всупереч умовам договору, в тому числі і у випадку здачі його в суборенду без погодження із Орендодавцем при погіршенні в результаті дій Орендаря технічного

Категорія: Договори

2013-03-23 23:40:11
Автор: Іван

Договір підряду на встановлення металопластикових конструкцій

Замовник:ПП "___", в особі директора ___, що діє на підставі Статуту, який є платником податку на прибуток на загальних підставах, з одного боку та Підрядник:ТОВ "___" в особі директора ___, що діє на підставі Статуту, який є платником податку на прибуток на загальних підставах, з другого боку

Категорія: Договори

2013-03-23 23:40:10
Автор: Іван

Договір про переведення боргу

Новий боржник зобов'язаний протягом ___ днів із дня виконання ним зобов'язання перед Кредитором письмово повідомити Первісного боржника про таке виконання із зазначенням дати, суми і форми виконання та з додаванням завірених Новим боржником копій документів, що підтверджують проведене виконання

Категорія: Договори

2013-03-23 23:40:10
Автор: Іван

Типовий концесійний договір

Концесіонер зобов'язаний: виконувати умови цього договору; укладати відповідно до законодавства трудові договори (контракти) з працівниками - громадянами України; виконувати ___ ___, (перелік робіт і інвестицій) необхідних для поліпшення переданих у концесію споруд і обладнання; погоджувати з

Категорія: Договори

2013-03-23 23:40:09
Автор: Іван

Типовий договір про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення

Виконавець зобов'язаний: 1) своєчасно надавати споживачу послуги в установлених обсягах, належної якості, безпечні для його життя, здоров'я та які не спричиняють шкоди його майну, відповідно до вимог законодавства, Правил та цього договору; 2) інформувати споживача про адресу та номер телефону

Категорія: Договори

2013-03-23 23:40:08
Автор: Іван

Договір на брокерське обслуговування операцій з цінними паперами

Вид замовлення /потрібне підкреслити/: Зміст замовлення лімітне замовлення на купівлю ЛЗК) замовлення купити цінні папери за ціною, що не перевищує обумовлену лімітне замовлення на продаж (ЛЗП) замовлення продати цінні папери за ціною, що не нижче, ніж обумовлена стоп-замовлення на купівлю (СЗК)

Категорія: Договори

>